Plán akcií na mesiac marec 2015

3.marec 2015 Školské kolo SOČ (Ing. Mikuláš Kalitza,Ing. Alžbeta Darányiová,Ing. František HajduŠtefan Horváth,Ing. Ivan Vincens X, Mgr. Zoltán Jánošík X, Ing. Helena Kovácsová X,Bc. Zoltán RáczX- X – iba pri odprezentovaní prác, pri ktorých sú konzultantmi: 7:30 – 9:00) od 7:30 – 13:00 B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza 6.marec 2015  Valentínsky volejbalový turnaj pre ZŠ v Medzibodroží a SOŠ/ zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/ 9.00-18.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík 6.marec 2015  Pravopisná súťaž zo SJL, SJS pre štud . odbory / Mgr. Šemegová,Mgr. Szemánovážiaci - víťazi triednych…Čítať ďalej →

Beseda “ Kyberšikanovanie“

[vc_row][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="6187" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="top-to-bottom" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="3/4"][vc_column_text css_animation="right-to-left"] Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť. Dňa 28.1.2015 sa uskutočnila beseda s kap. Ing. Hankosčákovu, pracovníčkou Policajného zboru v Trebišove, ktorá bola venovaná, dnes veľmi diskutovanej téme, jednej z foriem šikanovania - kyberšikanovaniu. Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom nových informačných a komunikačných prostriedkov . Spoločne sme sa zhodli, že v dnešnej dobe mnohí z nás nedokážu sa obísť bez internetu. Ale vieme, že internet okrem svojich výhod má aj svoje nevýhody a aj nebezpečenstvá . Ing. Hankosčáková vysvetlila základné pojmy týkajúce sa problematiky…Čítať ďalej →

Beseda o úspešnom podnikaní

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="6093" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="top-to-bottom" img_size="medium"][vc_single_image image="6092" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="bottom-to-top" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Netradičnú hodinu účtovníctva absolvovali začínajúci účtovníci 2. ročníka obchodnej akadémie dňa 15.12. 2014. Pozvali sme na besedu p. Evu Katkóovú, podnikateľku v oblasti vedenia účtovníctva. Zámerom bolo priblížiť žiakom zodpovednú prácu účtovníka, ktorá je jednou z podmienok úspešného podnikania. Témou besedy bola aj dokumentácia účtových prípadov, archivácia účtovných dokladov a inventarizácia majetku a záväzkov. Náš hosť upozornil na to, aké dôležité je v dnešnej dobe poznať zákony, ktoré upravujú podnikanie a účtovníctvo fyzických a právnických osôb, napr. zákon o účtovníctve, zákon o daniach z príjmov, zákon o DPH…Čítať ďalej →

Obhajoba praxe

V súlade s ŠkVP a učebného plánu odboru 6317 M obchodná akadémia žiaci absolvovali odbornú prax v rozsahu 2 týždne v mesiaci november 2014. Súčasťou praxe bola správa z praxe, jej spracovanie a obhajoba formou prezentácie.

Súťaž „Najlepší účtovník“

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="6061" style="vc_box_shadow_3d" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" css_animation="left-to-right" img_size="350x250"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]Pre budúcich maturantov 4. ročníka obchodnej akadémie sme pripravili súťaž, ktorá prebiehala dňa 19. 01. 2015 v dvoch oblastiach účtovníctva: Vyhotovenie účtovného dokladu Zaúčtovanie účtovných prípadov do denníka Vzhľadom na vymedzený čas práce žiaci vyhotovili jeden účtovný doklad, a to odberateľskú faktúru. Na zaúčtovanie v denníku mali pripravených 45 účtovných prípadov. Pracovali na základe písomného zadania ručne bez IKT.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="left-to-right"]Tab.: Dosiahnuté výsledky (% plnenia úloh) Priezvisko a meno 1.   úloha 2.   úloha Celkom Poradie umiestnenia Šoltésová Elizabeta 88 % 46 % 134 bodov 1. Ethelyiová…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac február 2015

2. február 2015 Polročné prázdniny  3.február 2015     Školenie „Fórum – tehelne, Zlaté Moravce“ (Ing.Eva Vassová,Arpád Bányacski, Tomaš Nagy) celý deň, Prešov Zodpovedná: Ing.Eva Vassová  4.február 2015   Návšteva Slovenského technického múzea, a exkuzia na TU Ing. Helena Kovácsová stavebná fakulta (Ing.Helena Kovácsová,I.NŠ/STV) 6:20-17:20, Košice Zodpovedná: Ing. Ing.Helena Kovácsová  4.február 2015   Kadernícka súťaž ( II.D, Veronika Tamasiová, Stela Balogová) 7:30 – 12:00, Kadernícky salón, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Veronnika Tamasiová  5.február 2015     Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov (Členovia PK) 13:30, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Enikö Pogányová…Čítať ďalej →

Milí maturanti

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zverejnený zoznam maturantov v Internetovej žiackej knížke našej školy v sekcií Maturita, v ktorom sú uvedené, z ktorých predmetov a na akej úrovni bude daný žiak maturovať. Zároveň vás žiadame o kontrolu správnosti týchto údajov a nahlásenie prípadných chýb svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 29. 1. 2015Čítať ďalej →

Vianočný program

Posledný vyučovací deň, 19.december sa niesol v duchu Vianoc. Vianočný program, ktorý usporiadali vyučujúci so svojimi žiakmi, obsahoval vedomostnú súťaž Heuréka, súťaž o najkrajšiu ikebanu a samotný vianočný kultúrny program. Bol vyvrcholením adventných príprav. Deň sa začal slávnostnou triednickou hodinou, po nej mohli študenti odovzdať svoj hlas najkrajšej ikebane. O deviatej hodine sa začalo finále vedomostnej súťaže Heuréka, v ktorom študenti prezentovali svoje vedomosti. Víťazom sa stalo družstvo IV.A, druhé miesto získala III.B a na treťom mieste sa umiestnila II.B trieda. Po súťaži nasledoval samotný vianočný program, ktorý zahájila piesňou Vianočná nálada študentka Stela Balogová. Viacerými hudobnými vložkami sa…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2015

 19.január 2015 Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/ 7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 27.-29. január 2015 Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy - podľa propozície miesto konania sa určí dodatočne Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík  27.január 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok šk. roku 2014/15 o 15:00; B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec  29.január 2015 Ms. a Mr. na našej škole/ delegovaní žiaci z jednotlivých tried a ŽŠkR/…Čítať ďalej →

Najkrajšia vianočná ikebana

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  "Hlbokému a čarovnému vybočeniu" predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli plné vzrušenia a očakávania. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy. Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný. Neučili sme sa, výnimočne, a od rána bola atmosféra v škole čarovnejšia, krajšia. Dvojčlenné družstvá sa už od rána pripravovali na vytvorenie najkrajších vianočných ikebán; lebo každé družstvo chcelo vyhrať. Vedeli, že ich práca bude sladko odmenená. Súťaž bola spojená…Čítať ďalej →