EXPERT GENIALITY SHOW

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ani v decembri naši žiaci nelenili a 1.12.2015 sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže, kde dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. Súťažné témy pre tento školský rok: Spoločnosť kedysi a dnes Svetobežník Mozgolamy Do you…Čítať ďalej →

Literárna súťaž Legere v Nitre

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V tomto školskom roku sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre V.ročník literárnej súťaže Legere organizovaný Fakultou stredoeurópskych štúdií. Súťaž pozostávala z troch kôl, začala sa v októbri a skončila 11.decembra 2015. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť poznanie o tvorbe Józsefa Attilu, podrobnejšie analyzovať a tým aj pripraviť súťažiacich na nadchádzajúce maturitné skúšky.      Organizátori súťaže, vysokoškolskí profesori a doktoranti, zostavili svoje prednášky a úlohy tak, aby pomohli študentom pri osvojení si techniky práce s textom, predstavili im zachytenie dojmu, jazykové prostriedky umeleckého rozboru a práce s textom. Chceli ich motivovať k tomu, aby viac čítali krásnu literatúru.      Počas literárnej súťaže…Čítať ďalej →

Spomienka na Ľudovíta Štúra

[vc_row][vc_column][vc_column_text]      Pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutočnila na 6.vyučovacej hodine spomienka na tohoto velikána, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o povznesenie slovenského národa po kultúrnej, jazykovej a politickej stránke. Tejto netradičnej hodiny slovenskej literatúry sa zúčastnili triedy I.NŠ, II.A a III.A spolu so svojimi vyučujúcimi. Slovom sprevádzala Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci si vypočuli recitáciu básne Rozžehnání v podaní študentky I.NŠ Izabely Šiškaová, prednes listu v podaní Rebeky Paňkovej, tiež z I.NŠ. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" items_per_page="4" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1452752800517-965cf7df-9230-5" include="9234,9235,9236,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9233"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Naša stužková – IV.A

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a  hostia. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne. 4. december 2015 sa stal pre žiakov IV.A triedy takýmto výnimočným dňom. V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Pribeníku triedna učiteľka Ing. Alžbeta Darányiová privítala prítomných a po slávnostnom prejave zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Evy Blaškovej   pripla študentom zelené stužky, symboly nádeje. Tento výnimočný okamih predznamenával…Čítať ďalej →

Úsmev ako dar

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Už 13 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v spolupráci so strednými školami verejnú finančnú zbierku počas zimného vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila aj naša škola a 8. decembra 2015 naši žiaci spoločným úsilím vyzbierali peknú sumu 190,15 EUR, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobrovoľnú prácu vďaka žiakom (Bernadett Molnár III.A, Martin Jenigár III.A, Loreta Siriková III.A, Laura Leczová III.B, Roberta Teruová III.B, Timea Filepová III.B, Gabriela Horócka III.B, Pankulics Zsolt III.B, Gabriela Vargová…Čítať ďalej →

ZDOBIA NÁS ZELENÉ STUŽKY NÁDEJE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 27. novembra 2015 sa budúci maturanti IV.B triedy posunuli o krôčik bližšie ku skúške, ktorou zakončia štúdium na našej škole. Študentom študijných odborov mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia pripla zelené stužky nádeje za účasti riaditeľa školy Ing. Ivana Beňa a ich pedagógov, triedna učiteľka Mgr. Beáta Csatlósová. Slávnostný obrad sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Okamihy napätia, či všetko dobre dopadne, očakávanie v očiach rodičov, príbuzných a kamarátov, to všetko prispelo k výnimočnosti tohto piatkového večera. Smiech, slzy dojatia, častušky dotvorili nezabudnuteľnú atmosféru dňa s veľkým "D". Zelené stužky…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac január 2016

    14. január 2016   Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA / Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/   7. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 3   Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová   21.január 2016   Písanie na PC – súťaž, 2. ročník OA /Ing. Denisa Mihalčíková II.A-OA/   6. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 5   Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková 26.január 2016 Zasadnutie pedagogickej rady – polročné vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov O 13:30. SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B17     27.január 2016 Vyhotovenie nástenných novín na tému „…Čítať ďalej →

IMATRIKULÁCIA 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Imatrikulácia je v živote prváka významná udalosť. Každý ju netrpezlivo očakáva a dúfa, že prinesie mnoho pekných zážitkov. Nebolo tomu inak ani 4. decembra 2015, kedy tretiaci slávnostne uvítali prvákov do radu študentov a pripravili pre nich zaujímavé úlohy. Niektorých čakal spev, tanec, iných zase súťaž v jedení jogurtu, pudingu, či jablka a obľúbených lentiliek, ktoré boli ukryté v pomúčenej miske. Nechýbali ani sladké darčeky, ktoré im nakoniec rozdal Mikuláš. Priniesol so sebou aj čerticu, ktorú zosobnila naša spolužiačka, Roberta Teruová. Svojou dobrou náladou povzbudzovala nesmelých prvákov. O hudbu sa postarali Zsolt Pankulics a Martin Jenigár. Celú slávnosť moderovali Laura…Čítať ďalej →

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ľudia na celom svete preukazujú 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu. Tento deň slúži k zvyšovaniu povedomia o zatiaľ stále nevyliečiteľnej chorobe. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Nebolo to ináč ani na našej škole. Naša škola toho roku sa už štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je kampaňou boja proti AIDS. Ráno pred vyučovaním žiačky II. A triedy pripínali červené stužky – symbol kampane…Čítať ďalej →