Plán akcií na mesiac január 2016

    14. január 2016   Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA / Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/   7. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 3   Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová   21.január 2016   Písanie na PC – súťaž, 2. ročník OA /Ing. Denisa Mihalčíková II.A-OA/   6. vyuč. hod.,SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 5   Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková 26.január 2016 Zasadnutie pedagogickej rady – polročné vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov O 13:30. SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B17     27.január 2016 Vyhotovenie nástenných novín na tému „…Čítať ďalej →

IMATRIKULÁCIA 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Imatrikulácia je v živote prváka významná udalosť. Každý ju netrpezlivo očakáva a dúfa, že prinesie mnoho pekných zážitkov. Nebolo tomu inak ani 4. decembra 2015, kedy tretiaci slávnostne uvítali prvákov do radu študentov a pripravili pre nich zaujímavé úlohy. Niektorých čakal spev, tanec, iných zase súťaž v jedení jogurtu, pudingu, či jablka a obľúbených lentiliek, ktoré boli ukryté v pomúčenej miske. Nechýbali ani sladké darčeky, ktoré im nakoniec rozdal Mikuláš. Priniesol so sebou aj čerticu, ktorú zosobnila naša spolužiačka, Roberta Teruová. Svojou dobrou náladou povzbudzovala nesmelých prvákov. O hudbu sa postarali Zsolt Pankulics a Martin Jenigár. Celú slávnosť moderovali Laura…Čítať ďalej →

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ľudia na celom svete preukazujú 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu. Tento deň slúži k zvyšovaniu povedomia o zatiaľ stále nevyliečiteľnej chorobe. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Nebolo to ináč ani na našej škole. Naša škola toho roku sa už štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je kampaňou boja proti AIDS. Ráno pred vyučovaním žiačky II. A triedy pripínali červené stužky – symbol kampane…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

[vc_row][vc_column][vc_column_text] V novembri sa naši žiaci potrápili pri riešení úloh populárnej súťaže iBOBOR, ktorá je organizovaná v 35 krajinách. Do súťaže sa naša škola zapája každoročne. Žiaci tak majú možnosť porovnať svoje schopnosti v rámci celého Slovenska. V školskom roku 2015/2016 sme sa do súťaže zapojili v obidvoch kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojím prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači. Vyhodnotenie súťaže: V…Čítať ďalej →

Súťaž autoopravárov STROJZRUČ II

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Žiaci II.C a II.D triedy učebného odboru autoopravár – mechanik si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v súťaži STROJZRUČ II v dňoch 18.-19.11.2015 a 24.11.2015. Teoretická časť sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci a praktická časť v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Súťaž s tematikou   Kolesá a pneumatiky obsahovala nasledovné časti: test /20 bodov/, správny postup práce/60 bodov/, použite vhodných náradí /10 bodov/, dodržiavanie BOZP/10 bodov/. Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné: 1.miesto získal Szilárd BÁLINT z II.C /86 bodov/, 2. miesto obsadil  Krisztián SZALAI, žiak II.C triedy /81 bodov/ a…Čítať ďalej →

HEURÉKA

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Vedomosti sú ako veľká izba, ktorú neustále potrebujeme zariaďovať. Škola v tejto náročnej, ale zároveň ušľachtilej práci má primárnu úlohu a disponuje neobmedzenými možnosťami, či už v klasickom vyučovacom procese alebo v záujmovo – výchovnej činnosti. Tieto úlohy v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci plnia kvízové súťaže s rôznymi a vždy aktuálnymi témami. HEURÉKA, ktorej 3. ročník bol zrealizovaný 24.11.2015 je jednou z nich. Táto súťaž je pre žiakov našej školy čoraz populárnejšia, lebo organizátori sa do nej snažia zapojiť čo najväčší počet žiakov prostredníctvom výberového kola a následne finálovej časti. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 20 súťažiacich…Čítať ďalej →

Súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Žiacka školská rada v tomto školskom roku 2015/2016 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu. Predmetom hodnotia boli: nástenka, estetizácia a čistota triedy, čistota lavíc, tabule, vyloženie stoličiek – čiže celková úprava triedy. Hodnotenie sa konalo v mesiaci október týždenne v poobedňajších hodinách. Hodnotiteľmi boli Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Katarína Kázsmérová a jeden člen žiackej školskej rady. Najviac bodov dosiahla III. A trieda – umiestnila sa na prvom mieste, druhé miesto obsadila I.NŠ trieda. Odmeny budú odovzdané na slávnostnom vianočnom programe, kde III. A trieda za prvé miesto dostane tortu a I.NŠ trieda za druhé miesto bonboniéru. Cieľom…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2015

1. december 2015 Svetový deň AIDS - pripínanie červených stužiek žiakom a pracovníkom školy od 7:00 do 7:30, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec,  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 1.december 2015 EXPERT geniality show / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci podľa zoznamu/ podľa harmonogramu Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2015 Svetový deň AIDS - beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove Dr. Jencovou - žiaci I.D, II.D, II.A 4. a 5. vyučovacia hodina , SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók   4. december 2015   Slávnostné pripnutie stužiek pre žiakov   IV.A triedy / Žiaci IV.A…Čítať ďalej →

Navštívili sme kráľovstvo kníh

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dňa 13.11.2015 žiaci I.A triedy v sprievode pani učiteľky Mgr. Šemegovej a Mgr. Szemánovej navštívili Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Na začiatku návštevy nám zamestnanci knižnice porozprávali o histórii knižnice, ako aj o jej súčasnej situácii. V rámci krátkej prednášky boli žiaci oboznámení aj s prevádzkou knižnice a pravidlami týkajúcimi sa vypožičiavania kníh. Zamestnanci nás čakali nielen s prezentáciou knižnice, ale žiaci mali možnosť bezplatne získať členstvo. Mnohí žiaci túto možnosť využili a po vyplnení žiadosti obdŕžali čitateľské preukazy. Po teoretickom oboznámení sa s knižnicou si žiaci mohli prezrieť a študovať knihy, ktoré ich zaujali. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou…Čítať ďalej →