MOSTY BEZ BARIÉR 2015

Akcia „Mosty bez bariér„ bola organizovaná 17.9.2015. Je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Hlavným organizátorom podujatia je Košický samosprávny kraj, koná sa v areáli školy SOŠ Pribeník. Cieľom tohto podujatia vždy bolo a bude stavať symbolické mosty medzi zdravými a handicapovanými ľuďmi. Miestom akcie bola škola, ktorá sídli v malebnom prostredí, v Pribeníku v historickom kaštieli a vôkol je prekrásny park, kam sme sa dostali po vlastných. Prechádzka bola príjemná.  Pekné počasie, mladí ľudia, zaujímavý program boli garantom dobrej nálady a výnimočnej atmosféry. Našu školu prezentovali žiaci z každého odboru a pridali sa aj žiaci zo Sárospataku z partnerskej školy…Čítať ďalej →

VODA NAD ZLATO

Umelecká agentúra Amos nám 7. 9. 2015 prinášal moderný výchovný koncert. Environmentálny hudobno-vzdelávací program VODA NAD ZLATO priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu a recyklácia. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej účinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2015

2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/ B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová 4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/  14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 7. september 2015 Záverečné skúšky v momoriadnom termíne september – podľa schváleného harmonogramu o 7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 7. september 2015 Výchovný koncert „ Voda nad zlato“ – enviromentálny hudobno-vzdelávací program Zoznam účastníkov podľa schváleného harmonogramu O 11:00…Čítať ďalej →

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 2. september už tradične znamená začiatok nových úloh, povinností a spoločnej práce pre študentov a pedagógov. Na školskom ihrisku SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci sa stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roku 2015/2016 . Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy, vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce. V novom školskom roku na našej škole zahájilo štúdium vyše 400 žiakov v týchto študijných a učebných odboroch: obchodná akadémia, mechanik elektrotechnik, murár, autoopravár - mechanik, kaderník, strojárstvo, stavebníctvo, vlasová kozmetika, stavebná…Čítať ďalej →

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. 9. 2015 o 8:30  na školskom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8:00 hodine v triedach. Buďte dochvíľni a nezabudnite na slávnostné oblečenie.Čítať ďalej →

Súťaž „Osobnosti vedy a techniky”

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="7546" img_size="medium" style="vc_box_shadow_3d" css_animation="left-to-right"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky. Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci konzultačných hodín mali možnosť prekonzultovať časť vytvoreného materiálu s koordinátorom súťaže. Súťaž bola vyhlásená 15.10.2015 a žiaci vytvorené materiály mali odovzdať cez portál elektronického vyučovania do 15.4.2015. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Zoznam žiakov a…Čítať ďalej →

Slávnostné ukončenie školského roku

Dňa 30. júna 2015 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili na školskom dvore, aby uzavreli školský rok. Ukončenie školského roku 2014/2015 sa nieslo v slávnostnej nálade. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch žiakov školy. Potom ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach. V súťaži „ Osobnosti vedy a techniky “, ktorá bola vyhlásená v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov, najlepšie výsledky dosiahli Erik Bino z II.A triedy s vyučovacím jazykom slovenským a  Alexander Csatlós, žiak…Čítať ďalej →

Vytvorenie denného účesu v II. ročníku odboru kaderník

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 9.6.2015 v kaderníckom salóne č.1 prebiehala previerka zručnosti pre žiačky II. D triedy. Žiačky boli rozdelené do dvoch skupín. Témou previerky bolo vytvorenie dámskeho denného účesu s farbením. Na vytvorenie účesu mali 2 hodiny. Zadanie: Farbenie vlasov, strihanie a vytvorenie denného účesu. Zadanie obsahovalo nasledovné úlohy: príprava zákazníčky, príprava pomôcok a materiálu, farbenie vlasov, strihanie vlasov, fúkaná ondulácia, konečná úprava vlasov, BOZP. Každá žiačka úspešne absolvovala previerku zručnosti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy" element_width="6" item="masonryMedia_ScaleWithRotationLight" grid_id="vc_gid:1442556969577-938b7b6c-e0a5-7" include="8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310,8311,8312,8313,8314,8315,8316,8317,8318,8319"][/vc_column][/vc_row]Čítať ďalej →

Súťaž Mladý murár 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 4.6.2015 na SOŠ Kukučínova 23, Košice sme boli svedkami V. ročníka súťaže Mladý murár. Súťažilo sa v murovaní z tehál Leiele na presnosť a dodržanie technologického postupu a bezpečnosti pri práci. Pri hodnotení práce súťažiaci boli aj teoreticky preskúšaní z vyhotovenej práce. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Našu školu sme reprezentovali s dvoma dvojčlennými družstvami v zložení: družstvo 1.   Viliam Ronto a Zoltán Kiss z III.E družstvo 2.   Gabriel Nemeth a Ladislav Kendi z II.C   Družstvo 1 sa umiestnilo na II. mieste a družstvo 2 na IV. mieste. Žiaci preukázali svoje teoretické aj praktické zručnosti. Patrí im pochvala.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style="lazy"…Čítať ďalej →

PREVIERKA ZRUČNOSTI V I.D

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V kaderníckom salóne č.2 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 4.6.2015 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z praktickej časti. Medzi základné kritériá praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky odbornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová Veronika, Románová Oľga, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Diószeghyová Judita, Ing. Kázsmérová…Čítať ďalej →