BOLI SME V ŠTRASBURGU

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“. To bol presný názov súťaže, ktorú dňa 27. 5. 2013 vyhrali štyria študenti našej školy. No s výhrou prichádza aj odmena. Tá ich neminula ani tento krát a tak sa dostali do Štrasburgu. Síce ich cesta bola dlhá, no jej cieľ bol o to viac záživný. Asi si viete predstaviť, aké krásne to tam môže byť. Typické francúzske domy zo 17. storočia, krásny Rýn, katedrála Notre Dame a hlavne Európsky Parlament.  Všetky tieto veci videli na vlastné oči. Ich prvým zážitkom bola plavba loďou cez celé mesto Štrasburg. Tu mali možnosť…Čítať ďalej →

PO PIATY RAZ MOSTY BEZ BARIÉR

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú. Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto príkladnej spolupráce je, aby  sa mladí stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky i svoju prácu, aby sa bezstarostne v tento deň zabávali. Akcie sa zúčastnili aj naši študenti. Nápaditý stánok prilákal pozornosť zvedavcov a na základe hlasovania o najkrajší stánok…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej.Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli zadelení do 4 skupín po 4 a 5 členov. Kvíz prebiehal v 9. kolách, počas ktorých mali žiaci možnosť si otestovať svoje vedomosti o jazykoch, o etymológii slov, či uhádnuť jazyk na základe krátkej zvukovej ukážky. Okrem toho mali príležitosť preukázať svoje znalosti…Čítať ďalej →

Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci

V dňoch 20.-22. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň sviatkom vinobrania i Dňom mesta.Trojdňový festival ponúkol množstvo programov pre zábavuchtivých. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa tejto farebnej plejády zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sme postavili vo vestibule s neskrývaným cieľom – aby návštevníci získali prehľad  o tom, čo ponúka naša škola. Usilovali sme sa  podať obraz o takej inštitúcii, ktorá má v regióne  budúcnosť, kde urobíme všetko pre to, aby naši absolventi vedeli profesijne obhájiť svoje miesto a vedeli sa  prispôsobiť dynamickému rozvoju spoločnosti.  V tomto znamení si návštevníci mohli pozrieť výrobky stolárskej dielne…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján)Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanicaZodpovedná: Ing. Valéria Kunová22.09.2013 -13.10.2013Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián – III.B, Balogh Jozef, Szalontai Tibor – IV.A, Varga Tomáš, Bangaová Réka, Petriková Martina, Šiškaová Izabela – II.D, Nehéz Krisztián – II.E, Koškovský Kristián – III.D)BudapešťZodpovedná: Ing. Mikuláš Kalitza 18.09.2013Mosty bez bariér  (Pedagógovia a žiaci školy )O 10:00, SOŠ Pribeník Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás20.09.2013Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne september…Čítať ďalej →

HARMONOGRAM ZS 2013 v mimoriadnom termíne september

 Trieda UčebnýOdbor Početžiakov Termín a miesto konania skúšky Písomná časť Praktická časť Ústna časťIII.Dkaderník220.9.2013 Kráľovský Chlmec20.9.2013 Kráľovský Chlmec20.9.2013 Kráľovský Chlmec    7.30- 8.308.45-12.3013.15 – 14.30    12.30- 13.15 obed Čítať ďalej →

List predsedu Košického samosprávneho kraja

Košice 30. augusta 2013Vážení pedagógovia, pracovníci škôl a školských zariadení, milí študenti!Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky. To je myšlienka českého spisovateľa Eduarda Bassa, ktorý stvoril slávnu Klapzubovu jedenástku. Myslím si, že je veľmi pravdivá, veď prestávka víťazí vo väčšine ankiet na tému Najobľúbenejší predmet v škole. Prestávka je ten čas, keď organizmus školy bzučí ako úľ, keď sa k vzdelávaniu pridáva aj bežný život. V triedach, na chodbách aj v zborovni. Prestávky robia z každej školy živé spoločenstvo, komunitu ľudí, ktorých na pár rokov spája…Čítať ďalej →

Príhovor riaditeľa školy

Milí žiaci! Vážení rodičia, vážený pedagogický zbor !Dovoľte mi, aby som Vás privítal na pôde Strednej odbornej školy Kráľovský Chlmec z príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2013/2014. Dúfam, že ste si užili krásne a ničím nerušené prázdniny, že sa Vám všetkým podarilo dostatočne si oddýchnuť od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Leto je za nami a my sa tu opäť stretávame, aby ste vy žiaci zasadli do školských lavíc a získavali nové a nové informácie a my pedagógovia, aby sme Vám tie…Čítať ďalej →

Súťaž „Budúcnosť Európy je v našich rukách“

„Európa - spoločný názov pre niekoľko štátov, kontinent,malý kúsok Zeme nachádzajúci sa na severnej pologuli našej planétyalebo ešte čosi viac?“Škola sa dňa 13. 3. 2013 prihlásila do súťaže pre študentov SŠ Košického kraja, vyhlásenej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou pri príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Na základe propozícií k súťaži sa študenti mohli do nej zapojiť tvorbou projektov na témy:Moje, naše práva pri európskej občianskej iniciatíve na prijatie nového právneho predpisu EÚ,Moje, naše práva vo voľbách do Európskeho parlamentu.Školského kola sa zúčastnili 2 súťažné kolektívy. Tieto súťažné kolektívy tvorili žiaci prvého a…Čítať ďalej →

Rozlúčka so štvrtákmi

„Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa mohli nahradiť jediným – škola. Nie je to však len zhluk písmen označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia.“ Týmito myšlienkami sa od nás 17. 5. 2013 v kruhu svojich najbližších lúčili študenti končiacich ročníkov, 52 žiakov tried IV.A, IV.C a nadstavbového štúdia II.NŠ. Aj touto cestou im prajeme, aby zúročili…Čítať ďalej →