Halloweenská zábava

27. októbra sa na našej škole tradične konala Halloweenská zábava. Halloween, okrem rôznych tradícií ponúka jedinečnú príležitosť popustiť uzdu fantázií a jednoducho – zabaviť sa. Dnešný deň sme strávili v tomto duchu. Žiaci mali vytvorený mimoriadny rozvrh, počas ktorých sa mohli zúčastniť rôznych aktivít. Počas mimoriadneho rozvrhu žiaci mohli navštíviť rôzne stanovištia, kde ich čakali…

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2023. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu. Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo…

Úspešný riešiteľ olympiády v anglickom jazyku

Po pandemických rokoch sa dňa 19.01.2023 v Michalovciach v priestoroch GĽŠ opäť uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Žiaci, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Našu školu úspešne reprezentoval…

Vianočná besiedka

Čím sú bližšie Vianoce, najočakávanejšie sviatky v roku, stále viac túžime po láske, rodinnej harmónii a šťastí. 21. decembra 2022 vianočná atmosféra spojila žiakov a učiteľov našej školy v rámci Vianočného programu. Počas Vianočného programu sme žiakom našej školy predstavili vianočné zvyky a tradície rôznych kultúr sveta. Žiaci spestrili program živou hudbou a básňou. Žiakom I.A, I.C, I.NŠ,…

Súťaž biblických príbehov na našej škole

Aj tento rok sa konala súťaž tradičných biblických príbehov. Do súťaže sa zapojilo deväť skupín z ôsmich tried. Žiaci boli pripravovaní z kníh Starého a Nového zákona, museli poznať biblické miesta, nemohli chýbať ani biblické námety a motívy v ďalších druhoch umenia. Keďže sa blížia Vianoce, hrali sa staré sviatočné melódie o body navyše. Súťaž…

Exkurzia do STM

Exkurzie pomáhajú žiakom rýchlejšie získavať informácie, hľadať medzi nimi súvislosti, prepájanie osvojeného učiva so skúsenosťou.  Exkurzia v rámci predmetu Administratíva a korešpondencia sa uskutočnila dňa 8.12.2022 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, pre žiakov II.A triedy, odbor logistika, kde sa žiaci oboznámili s vývojom písacích strojov od 18. storočia až po elektrické písacie stroje, kedy ich nahradili počítače.…

FINNkvíz

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať svoje znalosti pri narábaní s financiami, učí nás hospodáriť a ovládať svoje peniaze. Na otázky súvisiace s finančnou gramotnosťou dávali odpovede  žiaci I.A a II.A triedy , ktorí sa zúčastnili súťaže FINNkvíz dňa 23.11.2022 v priestoroch školy. Otázky sa týkali úverov, investovania, poistenia. Žiaci sa tak mohli otestovať, aké majú vedomosti v týchto dôležitých oblastiach potrebných…

Návšteva divadla  Thália v Košiciach

Žiaci našej školy sa dňa 9. 12. 2022 zúčastnili návštevy divadla. Košické divadlo Thália privítala hostí s novým predstavením. Jednu z najhranejších Shakespearových komédií – Sen noci svätojánskej predstavil režisér Attila Matusek. Herci nehovorili vo veršoch, čo vytváralo od začiatku inú atmosféru, a tak sa hra priblížila aj mladším divákom. Z príbehu odohrávajúceho sa v troch rovinách…

Aj nás navštívil Mikuláš

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady. Za pomoci školského parlamentu dňa 6. decembra nás v škole navštívil Mikuláš s pomocníkmi, anjelom a čertom. Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval každého žiaka a zamestnanca školy. Darčeky im v spolupráci s triednymi učiteľmi zabalili žiaci školského parlamentu. Dúfame, že tento sviatočný adventný…

Boli sme na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

V Košiciach sa konal 14. ročník veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30.11- 1.12.2022, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci štvrtých ročníkov.  Ide o jediné podujatie svojho druhu na východe Slovenska. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak ako v rámci…

Slávnostné pripínanie zelenej stužky v IV.B triede

Slávnostné pripínanie zelenej stužky sa uskutočnila  dňa 2. decembra 2022 v reštaurácii Penzión Italia. Sedem žiakov na odbore mechanik elektrotechnik a štyria žiaci na odbore mechanik strojov a zariadení mohli osláviť svoju stužkovú slávnosť v rodinnej atmosfére medzi svojimi rodičmi a učiteľmi. Pri príležitosti jednej z najkrajších udalostí stredoškolských rokov Vám blahoželáme a prajeme zmysluplnú prípravu a…