Župné dni na Zemplíne – Deň otvorených dverí na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojila aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  sme sa snažili verejnosti predstaviť našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci mohli  nazrieť do každodenného života školy, no pripravený bol aj bohatý celodenný program. Hostia sa mohli tešiť na ukážku rôznorodého technického…

ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE

Srdečne očakávame každého návštevníka – žiakov a ich rodičov, rodiny, učiteľov a každého, koho zaujímajú nové technológie, literatúra, šport, hudba, resp. majú záujem sa pozrieť na zrekonštruovanú historickú budovu bývalého gymnázia. ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠ TECHNIKY A REMESIEL V KRÁĽOVSKOM CHLMCI Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom…

„Girl´s Day“ – Podporme dievčatá na ceste do IT

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT sa organizoval kariérny deň pre stredoškoláčky s názvom Girl’s Day. Tento rok sa podujatie uskutočnilo 28. apríla 2022.   Prostredníctvom Girl´s Day mali dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne…

Štátne kolo súťaže Pekná maďarská reč

Dňa 21. – 22. apríla sa uskutočnilo štátne kolo súťaže Pekná maďarská reč. Súťaž v kategórii „A“ , ktorá bola podporovaná Ministerstvom školstva SR, sa uskutočnila v budove základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V prestížnej súťaži v štyroch kategóriách súťažilo 52 študentov, čím dokázali svoje vedomosti,  lásku a oddanosť maďarskému jazyku. Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo dňa 21.…

Výtvarná súťaž s témami Móda mladých a Dom mojich snov.

V poslednej dobe v živote mladých hrá dôležitú rolu vonkajší vzhľad, štýlové oblečenie, ba aj prostredie, ktoré ich obklopuje. Veľmi si ceníme, že sa žiaci snažia vyjadriť svoje názory o móde a rodinnom prostredí aj prostredníctvom umenia. V duchu tejto myšlienky vyhlásila Predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb výtvarnú súťaž s témami Móda mladých a Dom mojich snov. Vďaka patrí pedagógom, ktorí…

V. ročník čitateľského maratónu konaného pri príležitosti Dňa maďarskej poézie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho. Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie 11. apríla pri príležitosti 116 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadala čitateľský maratón, už…

Deň Učiteľov na našej škole!

Každoročne si 28.marca pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Svetový deň učiteľov, ktorý sa už od útleho detstva podieľajú na formovaní našej osobnosti. Nie je to pre nich iba zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré vykonávajú s láskou a pokorou na vysokej odbornej úrovni. Pri tejto krásnej príležitosti, členovia školského parlamentu pripravili pre všetkých pedagógov…