Deň otvorených dverí 2017

Koncom marca a začiatkom apríla  v rámci dní otvorených dverí žiaci  9.ročníka zo ZŠ Čierna nad Tisou vjs, zo ZŠ s vjm (V.Trakany, Biel, Boľ, V.Horeš)  a žiaci 8. ročníka zo ZŠ Kráľovský Chlmec vjs navštívili našu školu. Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa zo ZŠ. Žiaci boli oboznámení s odbormi, ktoré plánujeme otvoriť v školskom roku 2017/2018, navštívili jednotlivé odborné učebne a dielne,…

KADERNÍCKA SÚŤAŽ

  Dňa 7.3.2017 sa uskutočnila v Košiciach kadernická  súťaž  organizovaná  firmou LEREN. Súťaže sa  zúčastnili dve  MOV –Tamásiová a Buzová  a 12 žiačok odboru kaderník a vlasová kozmetika, Dajana Balogová, Viktória Balogová, Denisa Kováčová, Katarína Póšová, Barbara Župčan, Aneta Petrová, Bernadeta Czetőová, Norbert Horváth, Barbara Švábová, Viktória Vargová, Viviána Kissová, Nikoleta Bandurová .  Žiačky  mali vytvoriť  účes  na…

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 13. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme…

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

Predmetová komisia Prírodovedných predmetov aj tento rok usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy. Súťaž, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2017 rozširuje prírodovedný obzor žiakov a prispieva k ich tímovej práci.  Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych…

Prírodovedné a environmentálne vzdelávanie

Exkurzia – IA, II.A ME – 23.3.2017 Michalovce   V rámci prírodovedného a enviromentálneho vzdelávania  dňa 23.marca 2017 sme sa zúčastnili  vzdelávacieho projektu. Navštívili sme v Michalovciach Environmentálne vzdelávacie zariadenie, Laboratórium pitnej vody a Čistiareň odpadových vôd. Okrem environmentálneho  vzdelávania sme chceli dať úctu našej blahodarnej a životodarnej tekutine, vode, ktorej právom patrí Svetový deň vody 22.marec. Dozvedeli sme sa,…

Lyžiarsky kurz

Študenti SOŠ-Szakközépiskola Kráľ. Chlmec sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2.2017 do 3.3.2017. Dvadsať žiakov bolo ubytovaných v hoteli Sorea v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele. Vedúcim kurzu bol Mgr. Zoltán Jánošík a pedagogickým dozorom PhDr. Andrea Pankovics. Lyžiarsky kurz sa začal 27.2.2017, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme…

Inovačné techniky a metódy vo výchove

Čitateľská gramotnosť  a čítanie sporozumením je dnes najdôležitejšou úlohou. Preto sme na otvorenej hodine dňa 6.2.2017 chceli poukázať na najúčinnejšie formy a  metódy,  ktoré vychádzajú z podkladov knihy od autorky Pethőné Nagy Csilla. Ako východiskový bod nám poslúžil model EUR. Jeho účinky sa skrývajú v tom,  aby sa v záujme uvedomelého  učenia aktivovali predchádzajúce vedomosti …

Spomienka na obete holokaustu

Dňa 27.1.2017 sme si na našej škole pripomenuli pamiatku obetí holokaustu s účasťou žiakov z I.A, I.C a III.B triedy. Pozreli sme si film Pianista, ktorý  sledovali všetci s napätím a dojatím.  Aj dnes, a práve dnes, si musíme neustále pripomínať, že holokaust bol, nie je to len slovo, sú to ľudské osudy. A my…

Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ

Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.  Súťažné kolá:                                  miesto:                                                 termín: Školské kolo:                                  SOŠ Kráľovský Chlmec                                      23. 2. 2017 Regionálne…

Pravopisná súťaž

24. 2. 2017 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl: Alexa Némethová, Kristína Horváthová, Denisa Majerniková (I.A), Kincső Varga, Beáta Furiková (II.A, Peter Takács (III.A) Pavol Szűcs (III.B). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským a 2. kategória- žiaci z tried s vyučovacím…