Obvodné a krajské kolo 36. ročníka súťaže SOČ

            Obvodné kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 27.3.2014 na SOŠ Technickej, Michalovce s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodín prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 hodín sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 hodín  prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.             Našu školu reprezentovali Lýdia Bundzáková, Dávid Pirigyi v odbore č.…

Druhý ročník Dňa anglickej kultúry

 Učiť sa cudzie jazyky je dobrá vec. Výskumy potvrdzujú aj to, že žiaci, ktorí sa učia cudzie jazyky sú kreatívnejší, tolerantnejší a otvorení novým informáciám. Učiť sa cudzie jazyky neznamená len osvojiť si jazyk, ale spoznať aj kultúru toho-ktorého národa, jeho zmýšľanie, ba aj cestovanie. Dňa 26. marca 2014 na našej škole sme druhýkrát zorganizovali…

Vráťme knihy do škôl

Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc! Vráťme knihy do škôl je názov súťaže, ktorú organizuje pravidelne už od roku 2011 online  kníhkupectvo ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Súťaž prebieha každý rok v zimných mesiacoch, tento rok od 20. 12. 2013 do 23.3.2014. Zapojiť sa môže každý…

22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch. Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje…

STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s…

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom…

Súťaž v písaní na stroji – skúška zručnosti

Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia. Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej 18 žiakov z 2. – 4. ročníka. Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach:  I. – odpis textu na presnosť,     – minútové odpisy, II.- odpis…

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 36. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.    Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 27. marca 2014, krajské kolo sa uskutoční v SOŠ Košice dňa 3.4.2014. Celoštátne kolo zorganizuje SOŠ Stará Ľubovňa v dňoch…

Súťaž „Najlepší účtovník“

Súťaž „Najlepší účtovník“   Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva.   Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy.    Poradie…