Súťaž „Najlepší účtovník“

Súťaž „Najlepší účtovník“   Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva.   Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy.    Poradie…

Pohyb a pobyt v prírode

Pohyb a pobyt v prírode V dňoch 27.-30. januára 2014 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode, spestrený turistickými pochodmi. Mrazivé počasie a zasnežená zimná príroda znásobovali fyzické zaťaženie každého výcvikového dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila…

Pravopisná súťaž

      Na deň svätého Valentína sa na pôde našej školy konala Pravopisná súťaž pre študentov študijného odboru. Zúčastnili sa jej žiaci z tried so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Súťažiaci  boli rozdelení do dvoch skupín na základe  vyučovacieho jazyka. V prvej časti mali v texte dopĺňať jotu a ypsilon, čiarky vo vetách; v druhej časti vypracovali test, v ktorom si preverili svoje…

Módne účesy

Módne účesy  Na škole SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec v priebehu mesiaca  január prebiehala výtvarná súťaž s tematikou  „Módne účesy“, ktorú vyhlásila predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety. Do tejto súťaže sa zapojilo takmer  40 žiakov študujúci v odbore kaderník a vlasová kozmetika. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k tvorivosti, kreativite a rozvíjať u nich fantáziu a estetické cítenie. Odborná komisia hodnotila…

Netradičná hodina maďarskej literatúry

     „Kto po maďarsky vysloví slovo básnik,  myslí predovšetkým na Petőfiho. Odkedy vstúpil do literatúry, je v nej neustále prítomný. (…) Kritiky, články, štúdie, ktoré sa o ňom popísali, by mohli zaplniť  knižnicu a v každej dobe prinášajú pri pohľade na tradície niečo nové. (…) Nedá sa po maďarsky žiť bez toho, aby sme nepoznali Petőfiho. Je to  najznámejší…

Zelená stužka – symbol nádeje

Zelená stužka – symbol nádeje 17. január sa stal pre IV.A výnimočným dňom, lebo o 15:00 sa v budove  našej školy pripínali študentom zelené stužky, symboly budúcich maturantov. Slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci, učitelia i priatelia.  Po privítaní všetkých  sa začala oficiálna časť slávnosti. Vypočuli sme si dojemné prejavy, pri ktorých sme si uvedomili vážnosť situácie. Triedny učiteľ,…

Radi sme pomohli

Radi sme pomohli  Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus) V decembri 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“ na podporu detí v detských domovoch. Zbierka prebiehala v 9 mestách, zapojilo sa do nej 19 stredných škôl, spolu 258 študentov. Žiaci našej školy…

Už poznáme EXPERTOV našej školy

Už poznáme EXPERTOV našej školy Výsledky  súťaže EXPERT – Geniality Show 2013/2014 Výsledky súťaže  EXPERT – Geniality Show sú zverejnené na internetovej stránke www.exam.sk.  Zverejnené je celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach (podľa skóre SVET), a to v osobitnej vekovej kategórii. Každý súťažiaci má možnosť prezrieť si a skontrolovať…

Finálové kolo vedomostnej súťaže “Heuréka“

Finálové kolo vedomostnej súťaže  “Heuréka“ Dňa 19. decembra 2013 sa na 1. poschodí budovy B v rámci vianočného programu uskutočnilo finálové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Finálového kola sa zúčastnilo päť družstiev. Boli to 4-členné družstvá z I. A, II. A, II. B, III. A a IV. A triedy. Ich úlohou bolo odpovedať na 1 otázku z ôsmich navrhnutých kategórií. Išlo o…

Takto sme sa rozlúčili so starým rokom

       December prebiehal na našej škole v duchu Vianoc. Škola sa odela do slávnostného šatu, postavili sme vianočný stromček a nezabudol na nás ani Mikuláš, ktorý rozdával darčeky študentom i učiteľom.      Výnimočne 19. decembra nebolo vyučovanie. Študentov čakal pestrý program. Už od rána menšie skupinky pripravovali ikebany, niektorí sa zúčastnili šachového turnaja, vrcholom bola vzrušujúca súťaž…