Opäť vzbĺkol olympijský oheň

O mnohostrannom význame telesného pohybu pre deti a dospievajúcu mládež nik nepochybuje. Tomu zodpovedá forma práce, obsahová náplň a vôbec celkové poslanie škôl, či iných výchovných zariadení, aby športovú činnosť, ako jednu z významných pokrokových kultúrnych dedičstiev ľudstva ošetrovalo a posúvalo ďalej ďalším generáciám. Toto významné poslanie plní SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec organizovaním športových olympiád pre žiakov základných škôl…

Štafetový beh Kossutha 2019

Tento rok sme 13. apríla v sobotu v pochmúrnom počasí zabehli 12,5 km dlhú trasu medzi mestami Sátoraljaújhely a Sárospatak. Ráno o 09:30 sme štartovali zo Sátoraljaújhelyu a do cieľa sme dobehli na kúpalisko Végardó v Sárospataku. Našu školu reprezentovalo 5 študentov a jeden učiteľ. Ákos Kiss a Daniel Stach, žiaci I.B triedy, zmerali svoje sily na celej trase. Bernadett…

4. MIKULÁŠSKY BEH V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

6 študentov našej školy sa stalo 2. decembra znova na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu s vyše 300 ďalšími zabehli 1,5 km trasu v centre Kráľovského Chlmca. Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci Kocogók po štvrtýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a priblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Pred štartom z Námestia Milénia sme…

Ocenenie za šírenie olympizmu

            Medzinárodný olympijský výbor bol založený Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. Tento deň sa naveky zapísal zlatými písmenami do histórie ľudstva, veď olympizmus buduje životný štýl založený na princípoch radosti z pohybu, ktorý má cenné výchovné hodnoty budované na morálnych základoch. Filozofiu olympizmu podporuje v súčasnosti  203 národných olympijských výborov, medzi nimi i Slovenská republika so svojimi…

Jubilejný 10. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport považujeme za súčasť každodenného života mladého človeka. Škola vo svojom výchovnom procese má v tomto smere svoju nezastupiteľnú funkciu. Toho príkladom je aj Športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia, ktorej 10. ročník bol zorganizovaný 22. júna 2018 v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Dobrá pripravenosť športovísk i celková organizácia  hier bola zárukou toho, že i napriek…

Lyžiarsky kurz

Študenti SOŠ-Szakközépiskola Kráľ. Chlmec sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2.2017 do 3.3.2017. Dvadsať žiakov bolo ubytovaných v hoteli Sorea v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele. Vedúcim kurzu bol Mgr. Zoltán Jánošík a pedagogickým dozorom PhDr. Andrea Pankovics. Lyžiarsky kurz sa začal 27.2.2017, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme…

Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska na našej škole

„Nezabúdajme na svoju minulosť, aby sme mohli čistešie vidieť prítomnosť a smelo hľadeli do budúcnosti.” 1906-významný dátum v dejinách sveta i Európy; nastal prudký rozvoj priemyslu i miest, ktorý si vyžadoval  i zmenu vo vzdelávaní. Tak aj v Kráľovskom Chlmci vznikla potreba založiť učňovské školstvo, ktoré by vychovalo nových odborníkov v nových odboroch. A začala…

VIII. ročník športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport je súčasťou každej vyspelej spoločnosti. Škola so svojou nezastupiteľnou funkciou v organizovaní rôznych aktivít  je právom považovaná za  matku skutočného ľudského života. Športová olympiáda pre žiakov základných škôl v Medzibodroží, ktorej 8.ročník bol  10. júna 2016 organizovaný v SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci /pracovisko Čierna nad Tisou/  je obrazom toho, keď sa súťaživosť a zvyšovanie výkonnosti pretavujú do športového…