Už poznáme EXPERTOV našej školy

Už poznáme EXPERTOV našej školyVýsledky  súťaže EXPERT – Geniality Show 2013/2014Výsledky súťaže  EXPERT – Geniality Show sú zverejnené na internetovej stránke www.exam.sk. Zverejnené je celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach (podľa skóre SVET), a to v osobitnej vekovej kategórii. Každý súťažiaci má možnosť prezrieť si a skontrolovať na internetovej stránke súťaže vyhodnotenie vlastného testu. Titul „EXPERT na (názov témy)“ a diplom získali 4 študentiTÉMYKategória EXPERT O12Kategória EXPERT O34Góly, body,sekundy Magyar Bálint – 9. miestoDo you speak EnglishBundzáková Lýdia – 34. miesto-SvetobežníkNagy Sándor 97. miestoBodnár Gabriel 98. miesto  Všetkým EXPERTOM blahoželáme k dosiahnutým…Čítať ďalej →

Finálové kolo vedomostnej súťaže “Heuréka“

Finálové kolo vedomostnej súťaže  “Heuréka“Dňa 19. decembra 2013 sa na 1. poschodí budovy B v rámci vianočného programu uskutočnilo finálové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Finálového kola sa zúčastnilo päť družstiev. Boli to 4-členné družstvá z I. A, II. A, II. B, III. A a IV. A triedy. Ich úlohou bolo odpovedať na 1 otázku z ôsmich navrhnutých kategórií. Išlo o nasledovné kategórie:-       Veda a technika,-       História,-       Geografia,-       Šport,-       Etika, etiketa,-       Kultúra,-       Logické úlohy,-       Politické dianie.Pri každej úlohe mohli vyberať zo štyroch možných odpovedí a zároveň im bola ponúknutá možnosť o požiadanie pomoci vo forme názornej ukážky, 50:50 alebo opýtania sa svojich spolužiakov,…Čítať ďalej →

Takto sme sa rozlúčili so starým rokom

      December prebiehal na našej škole v duchu Vianoc. Škola sa odela do slávnostného šatu, postavili sme vianočný stromček a nezabudol na nás ani Mikuláš, ktorý rozdával darčeky študentom i učiteľom.     Výnimočne 19. decembra nebolo vyučovanie. Študentov čakal pestrý program. Už od rána menšie skupinky pripravovali ikebany, niektorí sa zúčastnili šachového turnaja, vrcholom bola vzrušujúca súťaž Heuréka. Riaditeľ školy,  Ing. Ivan Beňo, odovzdal ceny nielen víťazom súťaží, ale i študentom , ktorí boli zapojení do programu Leonardo. Slávnostné dopoludnie bolo ukončené vianočným programom. V rámci neho odznela vianočná pieseň v slovenčine v podaní Stelly Baloghovej a Izabely Šiškovej z II.D. Vianočný…Čítať ďalej →

Spoločné Vianoce

„Sviatky sú iné. Sú hlboké a čarovné. (...) A predovšetkým  nech v nich je niečo z tradícií, zo siedmeho divu, z lúčenia, z vypnutia, nech je v nich mámor a vznešenosť.“                                                                                                                   (Márai Sándor)                                                   Spoločné Vianoce     Tajomstvo a krása Vianoc tkvie možno v adventnom období plnom príprav a očakávania, po ktorom nasledujú čarovné sviatky. Hoci je tento čas plný hektických udalostí, ostane nám čas všimnúť si toho druhého a urobiť mu radosť.     V posledný pracovný deň sme sa i my, učitelia, snažili pridŕžať  slov Márai Sándora, neučili sme, oslavovali sme. Na okamih sme zastali, všimli sme si toho druhého,  rozprávali sme sa, zjedli vianočný obed. Pri slávnostnom stole…Čítať ďalej →

Najkrajšia vianočná ikebana

Vyhodnotenie súťaže - Najkrajšia vianočná ikebanaVianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  "Hlbokému a čarovnému vybočeniu" predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli spojené so vzrušením a očakávaním. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy.Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný. Neučili sme sa, výnimočne, a od rána bola atmosféra v škole čarovnejšia, krajšia. Dvojčlenné a trojčlenné družstvá sa už od rána pripravovali na vytvorenie najkrajších vianočných ikebán; lebo každé družstvo chcelo vyhrať. Vedeli, že ich…Čítať ďalej →

METRO Cash&Carry

METRO Cash&Carry Dňa 12. 12. 2013 sa žiaci II. A a II. B triedy študijného odboru obchodná akadémia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchode Metro Cash&Carry v Košiciach. Exkurzia  bola organizovaná za účelom upevňovania učiva odborného ekonomického predmetu Podniková ekonomika v rámci tematického celku Vnútorný obchod. Cieľom bolo objasnenie procesu prác vo veľkoobchode, t. j. prijímanie tovaru, skladovanie tovaru, príprava na expedíciu, expedícia, mechanizmy využívané pri manipulácii s tovarom, podstata veľkoobchodu typu cash&carry, jeho výhody a nevýhody. Samozrejme, žiaci boli zvedaví i na históriu spoločnosti Metro vo svete resp. na Slovensku a jeho súčasné postavenie na trhu, pôsobenie…Čítať ďalej →

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar Žiaci našej školy sa zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“. Aktivita bola zbierka na podporu detí v detských domovoch. Spoločným úsilím 18 našich žiakov vyzbieralo peknú sumu / 350 €/, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom II.A-OA; II.B; III.A-OA.Mgr.Katarína Anderová Čítať ďalej →

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČDňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli.V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár Gábor z II.B.  V bronzovom pásme skončila Szatmáriová Bianka z II.B.Blahoželáme a veríme, že sa s nimi , ale aj viacerými stretneme aj o rok.[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=689054927794670]Čítať ďalej →

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDSPrvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.Problematikou AIDS sa zaoberá aj celoslovenská kampaň „ Červené stužky“,do ktorej sa naša škola  v tomto školskom roku zapojila druhýkrát .  Vyvrcholením kampane je práve  1. december – Svetový deň boja…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBoborV mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.V školskom roku 2013/2014 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých,…Čítať ďalej →