Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové koloročníkDňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo určiť tých päť družstiev, ktoré sú pripravené zúčastniť sa finálového kola. Žiaci pracovali sústredene, skupinovo, pozorne a tiež brali ohľad na rýchlosť práce. V prípade rovnakého počtu bodov na určenie konečného poradia jednotlivých družstiev malo vplyv práve poradie odovzdania hotového testu. Do…Čítať ďalej →

Exkurzia do Slovenského technického múzea

Exkurzia do Slovenského technického múzeaV rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia.Program pozostával z dvoch častí:Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK.Návšteva „Vedecko-technického centra“V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne odskúšali  experimenty podľa návodu.Prínos…Čítať ďalej →

EXPERT GENIALITY SHOW

Celoslovenská vedomostná súťaž - EXPERT GENIALITY SHOWŠtudenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 04.12.2013 už siedmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),Svetobežník (fyzická geografia,  humánna geografia),Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky),Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Odmeňovanie:Každý súťažiaci dostane diplom.…Čítať ďalej →

Súťaž v odbore kaderník

Súťaž v odbore kaderníkAko každý rok , aj toho roku  sa uskutočnila odborná súťaž odboru kaderník dňa 22. 11. 2013.  Súťaže sa zúčastnili naše kaderníčky. Svoje vedomosti dokazovali v štyroch disciplínach: -          svadobný účes,-          účes jeseň – zima,-           medzinárodný účes-           účes Budúcnosť. Po skončení súťaže nasledovala prehliadka účesov, na ktorej sa zúčastnili študenti a pedagógovia našej školy . Po prehliadke pani zástupkyňa školy  Mgr. Eva Blašková s majsterkami odborného výcviku ocenili najlepších súťažiacich. Výhercovia súťaže:.Kallaiová E.    I D trieda  Účes budúcnosť – Ľadová princeznaCsorbová N.  I.D trieda   Svadobný účesBalogová  R.  III.D trieda Účes jeseň - zima Bola…Čítať ďalej →

Mikuláš na našej škole

Mikuláš na našej školeV piatok 6.12.2013 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti aby obdarúval každých našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjel, čert a Mikulášová manželka. Boli to žiaci žiackej školskej rady. Všetko nakoniec dobre dopadlo, atmosféra bola veľmi príjemná a zábavná.Deň…Čítať ďalej →

Krásny deň v Košiciach

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Krásny deň v Košiciach Dňa 29.11.2013 (piatok) sme so žiakmi III. A a III. B triedy uskutočnili exkurziu do krajského mesta - do Košíc. Prvým naším cieľom bolo navštíviť Planetárium pri STM, kde žiaci mali možnosť názorne si pozrieť našu oblohu s hviezdami, planétami a ostatné nebeské telesá, pomocou prístroja planetária. Žiaci si pozreli aj vystavené exponáty optických prístrojov. Druhým naším cieľom bolo navštíviť botanickú záhradu. V skleníkoch žiaci videli  exotické a chránené rastliny, banánovník, citrusové plody a aj mäsožravé rastliny. Počas osobného voľna mali naši žiaci možnosť pozrieť si aj  niektoré pamätihodnosti mesta. Prínosom pre žiakov bola možnosť obohatiť svoje…Čítať ďalej →

STROJZRUČ 2

 Súťaž  autoopravárov – STROJZRUČ 2Súťaž sa uskutočnila 22.11.2013 a 25.11.2013 na teoretickom vyučovaní v Kráľovskom Chlmci a v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci II. C a II. E triedy učebného odboru autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Praktická časť pozostávala z bežnej údržby kolies automobilu. Pri tejto časti sa sledoval čas vykonania práce, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Tak maximálny možný počet bodov v oboch častiach bol…Čítať ďalej →

Deň študentstva

Takto sme my oslávili medzinárodný Deň študentstvaDňa 15. novembra 2013 v piatok pri príležitosti osláv Dňa študentstva pripravila žiacka školská rada pre všetkých našich študentov krátky, ale bohatý a zaujímavý program. V úvode členka žiackej školskej rady predviedla krátku prezentáciu a exkurz do  histórie  vzniku Dňa študentstva. Po prezentácii nasledoval náučný film s názvom „Cesta ku šťastiu“. Film obsiahol krátke kapitoly s rôznou tematikou, ktorej  cieľom bolo  zamyslieť sa nad vzácnymi hodnotami života. Na záver členovia žiackej školskej rady poskytli študentom malé prekvapenie v podobe koláčika, ktorý im študenti žiackej školskej rady napiekli. Atmosféra bola viac ako…Čítať ďalej →

Odborná exkurzia

Odborná exkurzia do podnikov East – West Transport a A – Mobil, s.r.o.      15. novembra 2013 sa žiaci I.C a II.D triedy  zúčastnili odbornej exkurzie v Kráľovskom Chlmci v podnikoch East – West Transport a A –Mobil. Prvý sa zaoberá  prepravou , druhý  distribúciou a predajom osobných áut  značky Škoda.Cieľom exkurzie bolo poskytnúť automechanikom možnosť vidieť prípravu rôznych typov vozidiel na zimné obdobie.Pre bezpečnú jazdu je potrebné vymeniť  letné pneumatiky na zimné, teda autoopravári mali možnosť pozrieť si túto prácu v odlišných podmienkach ako je školská dielňa.Čítať ďalej →

Robili sme tekvicové lampáše

Sviatok Halloween, ktorý sa slávi 31. októbra, je nám známy z amerických filmov. Straší sa, vyrezávajú sa tekvice, vyrábajú z nich lampáše. Tento zvyk sa viaže k istému kováčovi, Jackovi O´Lanternovi, ktorý bol známy nielen tým, že veľa pil, ale aj tým, že si z ľudí rád robil žarty. Dokonca aj z čerta si vystrelil. No a ten mu sľúbil, že ho za tento čin potresce tak, že po smrti sa určite do pekla nedostane. Keď Jack zomrel,  do neba nemohol, lebo Svätý Peter sa mu postavil do cesty. Ale i čert dodržal sľub! Napokon daroval Jackovi žeravý uhlík, aby…Čítať ďalej →