PO PIATY RAZ MOSTY BEZ BARIÉR

Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú. Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto príkladnej spolupráce je, aby  sa mladí stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky i svoju prácu, aby sa bezstarostne v tento deň zabávali. Akcie sa zúčastnili aj naši študenti. Nápaditý stánok prilákal pozornosť zvedavcov a na základe hlasovania o najkrajší stánok…Čítať ďalej →

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej.Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli zadelení do 4 skupín po 4 a 5 členov. Kvíz prebiehal v 9. kolách, počas ktorých mali žiaci možnosť si otestovať svoje vedomosti o jazykoch, o etymológii slov, či uhádnuť jazyk na základe krátkej zvukovej ukážky. Okrem toho mali príležitosť preukázať svoje znalosti…Čítať ďalej →

Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci

V dňoch 20.-22. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň sviatkom vinobrania i Dňom mesta.Trojdňový festival ponúkol množstvo programov pre zábavuchtivých. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa tejto farebnej plejády zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sme postavili vo vestibule s neskrývaným cieľom – aby návštevníci získali prehľad  o tom, čo ponúka naša škola. Usilovali sme sa  podať obraz o takej inštitúcii, ktorá má v regióne  budúcnosť, kde urobíme všetko pre to, aby naši absolventi vedeli profesijne obhájiť svoje miesto a vedeli sa  prispôsobiť dynamickému rozvoju spoločnosti.  V tomto znamení si návštevníci mohli pozrieť výrobky stolárskej dielne…Čítať ďalej →

Súťaž „Budúcnosť Európy je v našich rukách“

„Európa - spoločný názov pre niekoľko štátov, kontinent,malý kúsok Zeme nachádzajúci sa na severnej pologuli našej planétyalebo ešte čosi viac?“Škola sa dňa 13. 3. 2013 prihlásila do súťaže pre študentov SŠ Košického kraja, vyhlásenej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou pri príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Na základe propozícií k súťaži sa študenti mohli do nej zapojiť tvorbou projektov na témy:Moje, naše práva pri európskej občianskej iniciatíve na prijatie nového právneho predpisu EÚ,Moje, naše práva vo voľbách do Európskeho parlamentu.Školského kola sa zúčastnili 2 súťažné kolektívy. Tieto súťažné kolektívy tvorili žiaci prvého a…Čítať ďalej →

Rozlúčka so štvrtákmi

„Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa mohli nahradiť jediným – škola. Nie je to však len zhluk písmen označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia.“ Týmito myšlienkami sa od nás 17. 5. 2013 v kruhu svojich najbližších lúčili študenti končiacich ročníkov, 52 žiakov tried IV.A, IV.C a nadstavbového štúdia II.NŠ. Aj touto cestou im prajeme, aby zúročili…Čítať ďalej →

Náš hosť, Peter Nádasdi, člen košického divadla Thália

Pri príležitosti Dňa knižnice sa 29. apríla 2013 na našej škole uskutočnila beseda s Petrom Nádasdim, členom košického divadla Thália.Z jeho rozprávania sa žiaci dozvedeli o všestrannej osobnosti herca, spoznali jeho názory na hudbu, šport a najmä si mohli všimnúť jeho vzťah k rodnému kraju.Peter Nádasdi sa narodil v Kráľovskom Chlmci, popri divadle jeho najväčším koníčkom sú hudba a futbal. Podľa jeho vlastných slov, hercom sa stál iba náhodou, hoci jeho talent si hneď všimol triedny učiteľ Martin Huba. Jeho spolužiaci – Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Helena Krajčiová – sú dnes…Čítať ďalej →

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja.Práve z toho dôvodu dňa 27.6.2013 sme zorganizovali prednášku o škodlivých účinkoch  legálnych a nelegálnych drog. V rámci tejto akcie sa žiaci  oboznámili s rôznymi druhmi drog a rizikami ich užívania. Po prednáške si mohli žiaci pozrieť dokumentárny film o živote nádejných mladých, ktorých závislosť od drog zaviedla na…Čítať ďalej →

Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

       V priestoroch SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23 sa dňa 11.6.2013 uskutočnilo školské kolo  Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl, zmerali si sily s pravopisom a gramatikou. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: Valéria Harcsová (I.A) 2. miesto: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A) 3. miesto: Klaudia Világiová (II.A)  a Bálint Magyar (II.A)       Všetkým  blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu pravopisnú súťaž, veď ako vidíme,  všetci uspeli, nikto neprehral.Čítať ďalej →

Antidiskriminačno-motivačný koncert BEZSVEDOMIE

Dňa 06. júna 2013 mali žiaci Strednej odbornej školy možnosť v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci zúčastniť sa na antidiskriminačno-motivačnom koncerte BEZSVEDOMIE v podaní umeleckej spoločnosti Letart production v Martine. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov nasledovných tried: I.A, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ.Koncert spojil v sebe pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.Program Bezsvedomie poukázal na nenahraditeľnú úlohu rodiny pri výchove človeka. Predstavenie kritizovalo aj neskutočnú morálnu plytkosť reality show a ich smutných produktov vo forme nadávajúcich, ponižujúcich a nemorálnych „celebrít“. Šikanovanie a intolerancia boli v programe zámerne nazývané…Čítať ďalej →

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe.(Vízia pre Európsky rok občanov 2013)Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková z príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Súčasťou programu konferencie bolo aj celokrajské kolo k súťaži pod identickým názvom a organizátorom. Uvedenej akcie sa okrem zástupcov jednotlivých SŠ z regiónu KSK zúčastnili aj veľmi významní hostia, ktorí zároveň tvorili…Čítať ďalej →