Spoločné Vianoce

„Sviatky sú iné. Sú hlboké a čarovné. (...) A predovšetkým  nech v nich je niečo z tradícií, zo siedmeho divu, z lúčenia, z vypnutia, nech je v nich mámor a vznešenosť.“                                                                                                                   (Márai Sándor)                                                   Spoločné Vianoce     Tajomstvo a krása Vianoc tkvie možno v adventnom období plnom príprav a očakávania, po ktorom nasledujú čarovné sviatky. Hoci je tento čas plný hektických udalostí, ostane nám čas všimnúť si toho druhého a urobiť mu radosť.     V posledný pracovný deň sme sa i my, učitelia, snažili pridŕžať  slov Márai Sándora, neučili sme, oslavovali sme. Na okamih sme zastali, všimli sme si toho druhého,  rozprávali sme sa, zjedli vianočný obed. Pri slávnostnom stole…Čítať ďalej →

Najkrajšia vianočná ikebana

Vyhodnotenie súťaže - Najkrajšia vianočná ikebanaVianoce sú najkrajším sviatkom roka, ktorý je v kalendári vyznačený červenými písmenami.  "Hlbokému a čarovnému vybočeniu" predchádza niekoľkotýždňové obdobie príprav. Aj u nás prebiehali prípravy na Vianoce a boli spojené so vzrušením a očakávaním. Do slávnostného bola oblečená škola, vianočný stromček svietil. Veľa žiakov sa pustilo do výzdoby triedy.Aj posledný vyučovací deň roka bol netradičný. Neučili sme sa, výnimočne, a od rána bola atmosféra v škole čarovnejšia, krajšia. Dvojčlenné a trojčlenné družstvá sa už od rána pripravovali na vytvorenie najkrajších vianočných ikebán; lebo každé družstvo chcelo vyhrať. Vedeli, že ich…Čítať ďalej →

METRO Cash&Carry

METRO Cash&Carry Dňa 12. 12. 2013 sa žiaci II. A a II. B triedy študijného odboru obchodná akadémia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchode Metro Cash&Carry v Košiciach. Exkurzia  bola organizovaná za účelom upevňovania učiva odborného ekonomického predmetu Podniková ekonomika v rámci tematického celku Vnútorný obchod. Cieľom bolo objasnenie procesu prác vo veľkoobchode, t. j. prijímanie tovaru, skladovanie tovaru, príprava na expedíciu, expedícia, mechanizmy využívané pri manipulácii s tovarom, podstata veľkoobchodu typu cash&carry, jeho výhody a nevýhody. Samozrejme, žiaci boli zvedaví i na históriu spoločnosti Metro vo svete resp. na Slovensku a jeho súčasné postavenie na trhu, pôsobenie…Čítať ďalej →

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar Žiaci našej školy sa zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“. Aktivita bola zbierka na podporu detí v detských domovoch. Spoločným úsilím 18 našich žiakov vyzbieralo peknú sumu / 350 €/, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom II.A-OA; II.B; III.A-OA.Mgr.Katarína Anderová Čítať ďalej →

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČDňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli.V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár Gábor z II.B.  V bronzovom pásme skončila Szatmáriová Bianka z II.B.Blahoželáme a veríme, že sa s nimi , ale aj viacerými stretneme aj o rok.[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=689054927794670]Čítať ďalej →

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDSPrvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.Problematikou AIDS sa zaoberá aj celoslovenská kampaň „ Červené stužky“,do ktorej sa naša škola  v tomto školskom roku zapojila druhýkrát .  Vyvrcholením kampane je práve  1. december – Svetový deň boja…Čítať ďalej →

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBoborV mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.V školskom roku 2013/2014 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých,…Čítať ďalej →

Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové koloročníkDňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo určiť tých päť družstiev, ktoré sú pripravené zúčastniť sa finálového kola. Žiaci pracovali sústredene, skupinovo, pozorne a tiež brali ohľad na rýchlosť práce. V prípade rovnakého počtu bodov na určenie konečného poradia jednotlivých družstiev malo vplyv práve poradie odovzdania hotového testu. Do…Čítať ďalej →

Exkurzia do Slovenského technického múzea

Exkurzia do Slovenského technického múzeaV rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia.Program pozostával z dvoch častí:Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK.Návšteva „Vedecko-technického centra“V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne odskúšali  experimenty podľa návodu.Prínos…Čítať ďalej →

EXPERT GENIALITY SHOW

Celoslovenská vedomostná súťaž - EXPERT GENIALITY SHOWŠtudenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 04.12.2013 už siedmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),Svetobežník (fyzická geografia,  humánna geografia),Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky),Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Odmeňovanie:Každý súťažiaci dostane diplom.…Čítať ďalej →