Tradícia a kvalita, Široký výber krúžkových činností, Zvýšená pozornosť venovaná výuke cudzích jazykov, Kvalitne vybavené odborné učebne, Moderne vybavený kadernícky salón, Možnosť získania zváračského preukazu, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Možnosť vyskúšať si podnikanie v rámci „Cvičnej firmy“.

Bezplatne poskytujeme
Pracovné oblečenie a pracovnú obuv pre všetky učebné i študijné odbory, v ktorých sa realizuje odborný výcvik,
Zošity pre prvé ročníky,
Pracovné náradia, nástroje podľa zvolených profesií.

Ďalšie výhody
Sociálne štipendiá pre žiakov z eurofondov
Odmena za vzornú dochádzku
Vecné odmeny pre najlepších a najúspešnejších žiakov na konci každého školského roka