P. č. PZ KONZULTAČNÉ HODINY NA TV
A týždeň

deň / vyučovacia hodina

B týždeň

deň / vyučovacia hodina

1. Ing. BABEJOVÁ Jolana   Streda 7.-8. VH
   
2. Ing. BALOGOVÁ Eleonóra Pondelok 8. VH Utorok 7. VH
Štvrtok 7. VH Piatok 7. VH
3. Ing. BERNÁTHOVÁ Andrea Streda 7.VH Pondelok 7.VH
Piatok 7.VH Utorok 7.VH
4. Ing. BERNÁTHOVÁ Brigita Pondelok 8. VH Pondelok 7. VH
Utorok 8. VH Utorok 7. VH
5. Mgr. BLAŠKOVÁ Eva Pondelok 8. VH Pondelok 8. VH
Streda 8. VH Streda 8. VH
6. Mgr. CSATLÓSOVÁ Beáta Piatok 7.-8. VH Piatok 7.-8. VH
   
7. Ing. DIÓSZEGHYOVÁ Judita Streda 7.-8. VH Pondelok 8. VH
  Štvrtok 7. VH
8. Ing. DUBÍK Eduard Piatok 7.-8. VH Piatok 7.-8. VH
   
9. Ing. GÉRESI Štefan Pondelok 8. VH Streda 7. alebo 8. VH
   
10. Mgr. JÁNOŠÍK Zoltán Štvrtok 7.-8. VH Štvrtok 7.-8. VH
   
11. Ing. KÁZSMÉROVÁ Judita Utorok 7.-8. VH Pondelok 7.VH
  Utorok 8.VH
12. Ing. KOVÁCSOVÁ Helena Utorok 8. VH Utorok 8.VH
Štvrtok 7. VH Piatok 7.VH
13. Ing. KRÍŽOVÁ Katarína Piatok 7.-8. VH Piatok 7.-8. VH
   
14. Mgr. MATYIOVÁ Erika Štvrtok 8. VH Štvrtok 7. VH
   
15. Ing. MIHALČÍKOVÁ Denisa Streda 7.-8. VH Streda 7.-8. VH
   
16. PhDr. PANKOVICS Andrea Pondelok 7. VH Pondelok 8. VH
Štvrtok 7. VH Štvrtok 8. VH
17. Mgr. POGÁNYOVÁ Enikő Streda 8.VH Utorok 8.VH
   
18. Ing. SÁRADI Tibor Streda 8. VH Utorok 8. VH
Štvrtok 8. VH Streda 8. VH
19. PaedDr. SZÜRÖSOVÁ Gabriela Utorok 7. VH Utorok 7. VH
Streda 7. VH Streda 7. VH
20. Mgr. ŠEMEGOVÁ Gabriela Utorok 9. VH Štvrtok 8. VH
Štvrtok 8.-9. VH  
21. Ing. ŠIPOŠOVÁ Mária Utorok 8. VH Utorok 8. VH
   
22. Ing. VARGOVÁ Erika Štvrtok 7.-8. VH Utorok 8. VH
  Streda 8. VH
23. Ing. VASSOVÁ Eva Pondelok 7.-8.VH Streda 8.-9.VH