Akciótervezet – 2013 június

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.A o 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17 Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ 8:00, Gymnázium Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J.…