Plán akcií na mesiac október 2013

7. október 2013 Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec o 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková   8.október 2013     Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A /   3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók…