Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 2013 2. december 2013 Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ 10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 2.-13. december 2013 Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová Valéria…