Čiastočné výsledky uchádzačov ZŠ na prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015

Čiastočné výsledky uchádzačov ZŠ na prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015 –          štvorročné študijné odbory – 1.kolo – 1.termín   Meno a priezvisko žiaka ZŠ Vyučovací jazyk Počet pridelených bodov za prospech Počet pridelených bodov za Testovanie 9 – 2014 Ladislav Abaházi Kráľovský Chlmec maďarský 80,00 53,00 Tomáš Lőrincz Kráľovský Chlmec maďarský 80,00 62,00 Pavol…