Plán akcií na mesiac október 2014

13.október 2014 Netradičná hodina maďarskej literatúry – žiaci I.B, II.B, III,B, IV.A – OA O 10:15, chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 16.-20.október 2014 Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy – Beseda s MuDr. A. Bánhegyi: Dôležitosť zdravej výživy – žiaci I.A, I.B,III.A triedy ( dátum a čas sa upresní), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ.…