III. Felolvasó maraton a Költészet napja alkalmából a KirályhelmeciSzakközlpiskolában

József Attila mérhetetlenül vágyott a szeretetre. Rövid életében mindhiába kereste. A kétségbeesés, a kilátástalanság kergette halálba, de itt hagyta verseit, hogy olvassuk és szeressük őt. Az ő tiszteletére mozdul meg a nemzet minden év április 11-én, hogy József Attila születésnapját ünnepelje, mindemellett az egyetemes magyar költészet előtt is tiszteletét rója le. Iskolánkon ez alkalomból rendeztük…

Határtalanul: a KirályhelmeciSzakközépiska közös programja a miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziummal

A Királyhelmeci Szakközépiskola 24 harmadikos diákja a miskolci szakgimnázium tanulóival együtt közösen vett részt tavasszal egy újabb Határtalanul programban. A projekt célja, hogy közösséget építsen, személyes kapcsolatokat alakítson kiés bővítse a diákok kultúrtörténeti ismereteit. A program kétszer háromnapos honismereti kirándulásból állt. Március közepén iskolánk vendégül látta a miskolci diákokat és tanáraikat. Az első napon Királyhelmec…

Gazdaságosan gondolkodom

Az ember  cselekvőképességét melyik életéve betöltésével szerzi meg?               a)       15. életév b)       16. életév c)       18. életév d)      21. életév     Ehhez hasonló kérdésekre válaszoltak a kereskedelmi akadémia első és második évfolyamát látogató diákjai 2018. április 27-én a közgazdaságtani verseny keretében. A tanulóknak vegyes csoportokban volt lehetőségük felmérni, hogy mennyire tudnak közgazdasági távlatokban…

S T R O J Z R U Č I

2018.április 25-én I.C MTNY a királyhelmeci szakközépiskola mellett működő gépészeti tantárgy bizottság szervezésében megrendezésre került a STROJZRUČ  I verseny. A verseny célja elkészíteni / legyártani / egy kézi keretes fűrészmozgó rögzítőjét + szárnyas anyát M8. A verseny célja, fejleszteni a diákok kreatív gondolkodását és kézügyességét egy gépészeti jellegű termék elkészítésénél (az adott géptermék elkészítésénél.)   A verseny kategóriái: Tanulmányi szakok: gépkocsijavító…