STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 36. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.    Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 27. marca 2014, krajské kolo sa uskutoční v SOŠ Košice dňa 3.4.2014. Celoštátne kolo zorganizuje SOŠ Stará Ľubovňa v dňoch…

Súťaž „Najlepší účtovník“

Súťaž „Najlepší účtovník“   Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva.   Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy.    Poradie…