Plán akcií na mesiac jún 2014

         3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/ Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová 6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API – SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria 9.jún…

Ako sa stať úspešným podnikateľom – beseda

Beseda sa uskutočnila v priestoroch školy v učebni B 17. Hosťom, ktorý túto besedu uskutočnil bol bývalý žiak školy a absolvent študijného odboru obchodná akadémia p. Maroš Bračok, majiteľ spoločnosti IT-Store v Kráľovskom Chlmci. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, ktorí svojim prístupom a správaním napomáhali pokojnému a osožnému priebehu besedy. Žiaci pozorne počúvali slová prezentujúceho,…

Súťaž “Najlepší podnikateľský plán”

Súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ sa uskutočnila za účasti žiakov IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia. Žiaci si podľa vlastného uváženia zvolili predmet podnikania a na tento vypracovali svoj podnikateľský plán. V prvom rade sa však  museli oboznámiť s podstatou a členením podnikateľského plánu a až tak  mohli pristúpiť k samotnému spracovaniu svojho predmetu podnikateľského plánu. Tento nimi vypracovaný podnikateľský plán nám…

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže. Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s príslušníkom  okresného policajného zboru v Trebišove kapitánkou Ing. Hankosčákovou. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy dňa…

Matematický klokan 2014

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizáciaTalentída, n. o. Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Jej tvorcovia chceli ukázať aj „normálnym” žiakom, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj radosti.…