Objednávky 2015

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Predmet objednávky Celková suma Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver. zmluvou Meno/Názov/Adresa/Sídlo IČO Meno, priezvisko, funkcia  01/01/2015  12.01.2015 propagácia školy na billboardoch 600,-€ Patrik Čoros-PA3K Hlavná 210           076 84 Leles 46460993 Ing.IvanBeňo riaditeľ školy    02/01/2015  13.01.2015 zverejnenie reklamy  v časopise 250,- € Patrik Čoros-PA3K Hlavná…