Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

Ako po iné roky, aj tento školský rok sa našli šikovní a odvážni žiaci, ktorí sa zapojili do Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Súťaž sa konala dňa 6. 3. 2015 v priestoroch našej školy. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov z tried s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Žiaci na súťaži mali možnosť preveriť si svoju pravopisnú úroveň zo…

Internetová kadernická súťaž

Podmienkou súťaže bolo vytvoriť účes napodobňujúci rozprávkového alebo filmového hrdinu. Účes bolo treba vytvoriť vopred a poslať hotové výtvory. Do súťaže sa zapojila žiačka druhého ročníka odboru kaderník Enikő Kállaiová a majsterka odborného výcviku Veronika Tamásiová. Vyhodnotenie súťaže bolo 14. 3. 2015. Žiačka Enikő Kállaiová získala 2. miesto. Gratulujeme.

Valentínsky volejbalový turnaj

Šport je puto, čo sa spája ľudí dokopy. Tomuto cieľu slúži Valentínsky volejbalový turnaj, ktorý od roku 2010 pravidelne organizuje SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Skôr, kým začneme pripravovať rôzne súťaže, máme mnoho očakávaní. Naším úsilím i v prípade toho turnaja bolo realizovať ho tak, aby dopadol čo najlepšie. Už 6. ročník tohto populárneho…