Plán akcií na mesiac apríl 2015

 1.apríl 2015 Zasadnutie PRK EKO / Členovia PRK/ 15:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová  1.apríl 2015     Krajské kolo SOČ / postupujúci z obvodového kola/  Košice Zodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza  9.apríl 2015 Rodičovské združenie / Diószeghyová Judita TU III.D,Ing. Gulyás Imrich,Tamášiová Veronika   MOV,Balogová Stela MOV,rodičia žiakov III.D/ 13:30,A-7,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ.…