KLOKAN – Medzinárodná matematická súťaž

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN sa organizuje pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizácia Talentída, n. o. Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom. Všetci…

Vráťme knihy do škôl

Od 15. 10. 2014 do 15. 02. 2015 mali žiaci stredných škôl možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom: Vráťme knihy do škôl. Súťaž bola organizovaná online kníhkupectvom ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar už štvrtý rok. Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám. Do súťaže…