Súťaž Mladý murár 2015

Dňa 4.6.2015 na SOŠ Kukučínova 23, Košice sme boli svedkami V. ročníka súťaže Mladý murár. Súťažilo sa v murovaní z tehál Leiele na presnosť a dodržanie technologického postupu a bezpečnosti pri práci. Pri hodnotení práce súťažiaci boli aj teoreticky preskúšaní z vyhotovenej práce. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Našu školu sme reprezentovali s dvoma dvojčlennými družstvami v zložení: družstvo 1.   Viliam Ronto…

PREVIERKA ZRUČNOSTI V I.D

V kaderníckom salóne č.2 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 4.6.2015 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z praktickej časti. Medzi základné kritériá praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného…