Plán akcií na mesiac október 2015

2.október 2015 Deň maďarskej ľudovej rozprávky, / zúčastnia sa žiaci I.A-VJM, I.C, III.B, IV.B triedy/ 12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics 8.október 2015 Exkurzia na tému „Archív“ na 5. vyučovacej hodine ADK po dohode s vedením SOŠ /Ing. Denisa Mihalčíková   IV.A,B-OA/ 11:10-11:55 ,Archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Ing.…