Plán akcií na mesiac december 2015

1. december 2015 Svetový deň AIDS – pripínanie červených stužiek žiakom a pracovníkom školy od 7:00 do 7:30, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec,  Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 1.december 2015 EXPERT geniality show / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci podľa zoznamu/ podľa harmonogramu Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 1. december 2015 Svetový deň AIDS – beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove…