Vianočný futbalový turnaj

Mladý človek prisudzuje veciam význam na základe svojich pocitov, ktoré v ňom konkrétna činnosť vyvoláva. Medzi hlavné oblasti jeho zaujímavých hodnôt patrí nesporne aj športová činnosť. Vianočný futbalový turnaj je udalosťou, ktorému sa tešia mnohí žiaci našej školy, veď do tohto ročníka, uskutočnenom 18. decembra 2015 sa zapojilo 70 študentov našej školy. Turnaj opäť potvrdil náročné…