Súťaž STROJZRUČ v prvom ročníku

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila v dvoch fázach: 4. februára 2016 v Kráľovskom Chlmci /teoretická časť/ a 24. februára v areáli školy Čiernej nad Tisou /praktická časť/. V  kategórii autoopravár –  mechanik  súťaže sa  zúčastnilo 13 žiakov I.D triedy . Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej …