Školské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Tohtoročný 38. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 01.4.2016, krajské…