PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

Pri príležitosti 110. výročia založenia učňovského školstva v Kráľovskom Chlmci predmetová komisia Prírodovedných predmetov usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy dňa 26.februára 2016. Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách (kvízové úlohy, otázky s odpoveďami, vysvetlenie…

Deň otvorených dverí na škole

Vieme,  že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto sme v dňoch 2.3.2016 a 3.3.2016  zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 165 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia – Mgr.Denisa Szemanová a  Gabriel…