Mosty bez bariér aj s našou účasťou

Učitelia a študenti Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci ani tento rok nechýbali na podujatí Mosty bez bariér. Prehliadku študentskej tvorivosti z rôznych škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja, ktorá sa už po ôsmykrát uskutočnila v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku sprevádzalo slnečné počasie. My sme tu mali silné zastúpenie, nakoľko sa môžeme pochváliť dynamicky sa rozvíjajúcim odborom…

„Kriminalita mládeže“

Dňa 23.09.2016 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie. O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter a pracovník mestskej polície Gabriel Kendy. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Venovali sa…

Plán akcií na mesiac október 2016

3.október  2016 Triedny aktív zasadnutia rodičov  žiakov IV.A, IV.B a II.NŠ triedy o 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Katarína Banyková – TU IV.B, Ing. Mária Šipošová – TU IV.A, Ing. Judita Diószeghyová – TU II.NŠ 3. – 27.október 2016 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou – všetky kmeňové triedy Hodnotitelia: Mgr. Banyková K., Žiaci…