Plán akcií na mesiac december 2016

  01.december 2016     EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž / Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/ 5. a 6. vyučovacia hodina, učebňa B17  SOŠ – Szakközépiskola  Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová 02.december 2016 Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska a amfiteátra od 14:00, amfiteáter v areáli SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec  03.december 2016   Stužková oslava…