Objednávky 2017

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Predmet objednávky Celková suma s DPH Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver. zmluvou Meno/Názov/Adresa/Sídlo IČO Meno, priezvisko, funkcia 01/01/2017 09.01.2017 propagácia školy-výroba propagač -mat. 540,-€ PatrikČoros-PA3K Hlavná 210 076 84 Leles 46460993 Ing.IvanBeňo riaditeľ školy 02/01/2017 09.01.2017 zverejnenie reklamy školy v časopise BEST 100,- € PatrikČoros-PA3K…

Plán akcií na mesiac február 2017

2. február  2017 Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“ 4. ročník / Ing. Andrea Polláková, Ing. Mária Šipošová, žiaci IV.A a IV.B triedy OA/ 13:20 – 14:05, , CVF, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová 3. február  2017 Polročné prázdniny 6. – 17. februára 2017 Triedne aktívy ZRPŠ /podľa vypracovaného časového harmonogramu/  Zodpovední:…