Pravopisná súťaž

24. 2. 2017 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl: Alexa Némethová, Kristína Horváthová, Denisa Majerniková (I.A), Kincső Varga, Beáta Furiková (II.A, Peter Takács (III.A) Pavol Szűcs (III.B). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským a 2. kategória- žiaci z tried s vyučovacím…

Beseda s právnikom

Žiaci OA z rôznych ročníkov sa 20. 02. 2017  zúčastnili besedy s právnikom.  JUDr. Atila BOHÁCS nás  oboznámil so slovíčkom „zákon“. Vysvetlil nám, čo sa stane, keď ho porušíme.  Porozprával nám o svojich študentských zážitkoch, ako ho na prvý pokus nezobrali na vysnívanú univerzitu. No on od malička chcel byť právnikom. Po úspešnom ukončení gymnázia sa nedostal na…

STROJZRUČ I

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. februára 2017 pre I.C VJM a 23. februára 2017 pre I.D VJS v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení…

Plán akcií na mesiac marec 2017

    01.marec 2017   Zasadnutie PRK dvojročné odbory / členovia PRK/   14:20, B 17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová 02.marec 2017   Školenie administrátorov a pomocného dozoru pri EČ a PFIČ MS 2017 (zúčastnia sa aj PPMK, PŠMK, TU končiacich tried a pomocní hodnotitelia) O 15:00, učebňa B4 SOŠ…