VIII. ročník literárnej súťaže Legere

V tomto školskom roku sme mali možnosť už ôsmykrát sa zúčastniť literárnej súťaže Legere, ktorej 8. ročník sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť znalosti zo súčasnej maďarskej literatúry a týmto pomôcť študentom aj prípravách na maturitné skúšky. V celoslovenskom kole získala naša škola , SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci,…

Kadernícka súťaž

Vianoce sú čarovné sviatky. Deti sa tešia na prekvapenie, na to, čo / aký darček dostanú. Dospelí sa tešia  na čaro VIANOC a na to, ako prekvapia svojich blízkych. Vždy to má v sebe niečo, načo je dôvod sa tešiť. Predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb z príležitosti blížiacich sa sviatkov, 6. decembra 2018 organizovala školské kolo kaderníckej…

4. MIKULÁŠSKY BEH V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

6 študentov našej školy sa stalo 2. decembra znova na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu s vyše 300 ďalšími zabehli 1,5 km trasu v centre Kráľovského Chlmca. Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci Kocogók po štvrtýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a priblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Pred štartom z Námestia Milénia sme…

Buď dobrý až do smrti v košickej Thálii

„Život je pekný, život je všetko, Keď nemáš hodnosť, peniaze, nemáš nič, Najväčší poklad je predsa len tvoj!”  Aj po niekoľkých dňoch si pospevujeme krásne melódie od Tibora Kocsáka a Tibora Miklósa z muzikálu Buď dobrý až do smrti, ktorý na základe románu Zsigmonda Móricza režíroval Peter Dudáš. 6. novembra sme so študentmi tried I.B, II.A strojári…

Ocenenie za šírenie olympizmu

            Medzinárodný olympijský výbor bol založený Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. Tento deň sa naveky zapísal zlatými písmenami do histórie ľudstva, veď olympizmus buduje životný štýl založený na princípoch radosti z pohybu, ktorý má cenné výchovné hodnoty budované na morálnych základoch. Filozofiu olympizmu podporuje v súčasnosti  203 národných olympijských výborov, medzi nimi i Slovenská republika so svojimi…

Plán akcií na mesiac december 2018

2.december 2018 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/ 13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     3.december 2018 Výtvarná súťaž – Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/ oznam na informačnej tabuli – výtvarné práce žiaci zo…

Odborná exkurzia

Predmetová komisia strojárskych a elektrotechnických predmetov zorganizovala dňa 16. 11. 2018 pre  študentov prvých a druhých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Manažment technických a environmentálnych rizík v  strojárstve a „Európsky týždeň robotiky – ROBOTICKÁ SHOW“. Žiaci mali možnosť  nazrieť do laboratória  environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberali vibráciou, hlukom, žiarením ako aj recykláciou…

Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii – mládežnícke fórum

IGNIS PLUS, n. o. dňa 12.10.2018 vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala mládežnícke fórum na tému          „ Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii “.   Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti končiaceho ročníka v sprievode učiteľky Ing. Brigity Bernáthovej. Na začiatku Klaudia Szaxonová, vedúca kancelárie, predstavila činnosť IGNIS PLUS, n. o. , možnosti mládežníckych iniciatív a…

Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ…