Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá  vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa…

Európsky deň jazykov – 26. september 2018

26. septembra 2018 sme po druhýkrát oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia a Použia. Cieľom je podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich, aby sme sa lepšie vzájomne porozumeli. Zo sedemnástich pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 9 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou…