Moderné zručnosti pre vzdelávaciu sa spoločnosť

Žijeme v uponáhľanom svete, každodenný život kladie nové výzvy nielen žiakom, učiteľom, rodičom, ale aj dospelým osobám. Dnešné najžiadanejšie profesie vyžadujú technické zručnosti. Absolventi musia ovládať moderné stroje a zariadenia, musia byť zruční v oblasti autoelektroniky, používať počítače a administratívne programy a naučiť sa vyhľadávať potrebné informácie na internete. SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok…

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Ťažko sa vyslovuje slovo holokaust, ťažko uveriť, aké zverstvá sa napáchali počas 2.svetovej vojny. Preto sme si 27.01. 2023 na našej škole pripomenuli 18. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005. Pre žiakov I.A a II. A triedy sa pripravila prezentácia na tému holokaustu, následne si žiaci pozreli film…