Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ…

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá  vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa…

Európsky deň jazykov – 26. september 2018

26. septembra 2018 sme po druhýkrát oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia a Použia. Cieľom je podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich, aby sme sa lepšie vzájomne porozumeli. Zo sedemnástich pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 9 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou…

Noc výskumníkov

VEDECKO­KULTÚRNA SHOW: Ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov FYZIKÁLNE, CHEMICKÉ A TECHNICKÉ VEDYv oválnom átriu na prízemí ROBOTIKA – pred McDonald ́s SPOLOČENSKÉ, HUMANITNÉ A BIOLOGICKÉ VEDY na celom prvom poschodí OC Optima MATERIÁLY, TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ EXPONÁTY prízemie na chodbe pri oválnom átriu LABORATÓRIUM DR. SKÚMAVKU,   ŽIVOT A CESTOVANIE VO VESMÍRE,…

Celoslovenský veľtrh cvičných firiem

Dňa 18.10.2018 pod dozorom učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili  exkurzie v Košiciach, ktorá sa konala v Spoločenskom pavilóne. Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTÍVNE FIRMY“. V Spoločenskom pavilóne sme mali možnosť vidieť rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli informovať o stravovaní , o kozmetických výrobkoch, možnostiach očných vyšetrení, o…

Medzibodrožský kultúrny festival

Medzibodrožský kultúrny festival patrí medzi tradičné slávnosti mesta Kráľovský Chlmec. Tohtoročný kultúrny festival sa konal v dňoch 14  – 16. 09.2018. Vedenie mesta pripravilo rôzne akcie sústredené na Námestie milénia, ako výstavu ovocia a zeleniny, výstavu kvetov a svadobných dekorácií, prezentáciu a ochutnávku gurmánskych špecialít okolitých obcí. Na tejto slávnosti sa zúčastnila aj naša škola 15.09.2018, ktorá prezentovala  tradičné…

Charitatívne strihanie vlasov v Domove dôchodcov

     Pri príležitosti Dňa dôchodcov žiaci III.D triedy odboru kaderník,Fisková Veronika, GalganováTünde, Horváth Vojtech, SemjanováCsenge, Salamonová Alexandra, Szabová Anita, Ternilaová Laura a Rinkácsová Simona pod vedením MOV Bc. Buzovej Beáty navštívili dňa 17.9.2018  Domov dôchodcov v Kráľovskom Chlmci. Cieľom ich návštevy bolo charitatívne strihanie vlasov. Žiačky sa tešili, že si mohli vyskúšať svoju zručnosť. Dôchodcovia boli spokojní so…

Erasmus+ 2018

Názov projektu: Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035070 Termín: 4.-24. február 2018 V rámci programu Erasmus+ sa naši žiaci zúčastnili tohto roku odbornej stáže v maďarskom meste Eger. Spolu 15 žiakov z odborov kaderník, autoopravár a mechanik elektrotechnik si prehlbovalo vedomosti zo svojho odboru počas troch týždňov v miestnych podnikoch. Aj touto…

Plán akcií na mesiac október 2018

    2.október 2018     Triedny aktív ZRPŠ /Mgr. Beáta Csatlósová, zákonní zástupcovia III.A triedy /   14:00, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová     11.október 2018   Burza práce ÚPSVaR – prezentácia zamestnávateľov a agentúr/3 pedagógovia SOŠ/   9:00–13:00, Mestský úrad, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Enikő…