Lyžiarsky kurz

Študenti SOŠ-Szakközépiskola Kráľ. Chlmec sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2.2017 do 3.3.2017. Dvadsať žiakov bolo ubytovaných v hoteli Sorea v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele. Vedúcim kurzu bol Mgr. Zoltán Jánošík a pedagogickým dozorom PhDr. Andrea Pankovics. Lyžiarsky kurz sa začal 27.2.2017, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme…

Inovačné techniky a metódy vo výchove

Čitateľská gramotnosť  a čítanie sporozumením je dnes najdôležitejšou úlohou. Preto sme na otvorenej hodine dňa 6.2.2017 chceli poukázať na najúčinnejšie formy a  metódy,  ktoré vychádzajú z podkladov knihy od autorky Pethőné Nagy Csilla. Ako východiskový bod nám poslúžil model EUR. Jeho účinky sa skrývajú v tom,  aby sa v záujme uvedomelého  učenia aktivovali predchádzajúce vedomosti …

Spomienka na obete holokaustu

Dňa 27.1.2017 sme si na našej škole pripomenuli pamiatku obetí holokaustu s účasťou žiakov z I.A, I.C a III.B triedy. Pozreli sme si film Pianista, ktorý  sledovali všetci s napätím a dojatím.  Aj dnes, a práve dnes, si musíme neustále pripomínať, že holokaust bol, nie je to len slovo, sú to ľudské osudy. A my…

Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ

Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.  Súťažné kolá:                                  miesto:                                                 termín: Školské kolo:                                  SOŠ Kráľovský Chlmec                                      23. 2. 2017 Regionálne…

Pravopisná súťaž

24. 2. 2017 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl: Alexa Némethová, Kristína Horváthová, Denisa Majerniková (I.A), Kincső Varga, Beáta Furiková (II.A, Peter Takács (III.A) Pavol Szűcs (III.B). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským a 2. kategória- žiaci z tried s vyučovacím…

Beseda s právnikom

Žiaci OA z rôznych ročníkov sa 20. 02. 2017  zúčastnili besedy s právnikom.  JUDr. Atila BOHÁCS nás  oboznámil so slovíčkom „zákon“. Vysvetlil nám, čo sa stane, keď ho porušíme.  Porozprával nám o svojich študentských zážitkoch, ako ho na prvý pokus nezobrali na vysnívanú univerzitu. No on od malička chcel byť právnikom. Po úspešnom ukončení gymnázia sa nedostal na…

STROJZRUČ I

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. februára 2017 pre I.C VJM a 23. februára 2017 pre I.D VJS v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení…

Plán akcií na mesiac marec 2017

    01.marec 2017   Zasadnutie PRK dvojročné odbory / členovia PRK/   14:20, B 17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová 02.marec 2017   Školenie administrátorov a pomocného dozoru pri EČ a PFIČ MS 2017 (zúčastnia sa aj PPMK, PŠMK, TU končiacich tried a pomocní hodnotitelia) O 15:00, učebňa B4 SOŠ…