Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 11. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme…

AUTOSÚŤAŽ – Autoopravár Junior Castrol 2016

Dňa 10. marca 2016 sa naša škola  zúčastnila oblastného kola v súťaži Autoopravár Junior Castrol – 2016  v odbore  autoopravár-mechanik v Košiciach. Súťaž sa konala na SOŠ – automobilovej Košice  formou  On- line testovania. Našu školu reprezentovali traja žiaci tretieho ročníka daného odboru. Súťaž sa skladala z dvoch častí: teoretická časť – test poznávacia časť…

Súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu

Sviatky jari sú bezpochyby spojené s veľkonočnou výzdobou. Veď čo už by to bola Veľká noc bez veľkonočnej výzdoby? Preto sa naši študenti žiackej školskej rady rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu. Triedy III. A a III. B boli rozjasnené farebnými girlandami, rozkvitnutými vetvičkami stromov, krásne ozdobenými vajíčkami a vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými dekoráciami.  Zvolená komisia…

Dňa 18. 3. 2016 sa žiačky Enikő Kàllaiová a Viviána Kissová z III.D triedy sa zúčastnili kaderníckej súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťaž bola zorganizovaná v spoločenskej sále Reduty. Súťažilo viac škôl. Naše žiačky si odskúšali svoje zručnosti v kategorií “Ples Spišiakov”, kde aj úspešne obstáli. Enikő Kállaiová sa umiestnila na 3. mieste a Viviána…

7. ročník valentínskeho volejbalového turnaja

Šport sa nepokladá za všeliek na uzdravenie chorého sveta, ale za reálny príspevok ľuďom ku zbavenia sa tlaku všedných dní a k vzájomnému porozumeniu. Tieto ciele sledujú organizátori už tradičným VALENTÍNSKYM VOLEJBALOVÝM TURNAJOM, ktorého 7. ročník bol zrealizovaný 12. februára 2016 v SOŠ–Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci na pracovisku v Čiernej nad Tisou. Turnaj je príležitosťou kde sa majú možnosť stretnúť…

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

Pri príležitosti 110. výročia založenia učňovského školstva v Kráľovskom Chlmci predmetová komisia Prírodovedných predmetov usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy dňa 26.februára 2016. Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách (kvízové úlohy, otázky s odpoveďami, vysvetlenie…

Deň otvorených dverí na škole

Vieme,  že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto sme v dňoch 2.3.2016 a 3.3.2016  zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 165 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia – Mgr.Denisa Szemanová a  Gabriel…

Školské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Tohtoročný 38. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 01.4.2016, krajské…

Výstava a vyhodnotenie výtvarných prác na tému Mladá móda.

Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda v dvoch kategóriách bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl a pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Vybrať spomedzi 73 kresieb tie najlepšie bola poriadne ťažká úloha. Naozaj krásne kresby! Každá súťaž má však svojich víťazov. Trojčlenná…