Deň otvorených dverí na škole

Vieme,  že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto sme v dňoch 2.3.2016 a 3.3.2016  zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 165 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia – Mgr.Denisa Szemanová a  Gabriel…

Školské kolo 38. ročníka súťaže SOČ

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Tohtoročný 38. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 01.4.2016, krajské…

Výstava a vyhodnotenie výtvarných prác na tému Mladá móda.

Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda v dvoch kategóriách bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl a pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Vybrať spomedzi 73 kresieb tie najlepšie bola poriadne ťažká úloha. Naozaj krásne kresby! Každá súťaž má však svojich víťazov. Trojčlenná…

Školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy

Dňa 8.3.2016 sa konala v kaderníckom salóne č. 2 školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy pod názvom „ Hurá, ide sa na ples ! “ Súťažiace si na príprave účesov v spoločenskom štýle dali veľmi záležať.  Na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti, uplatnili svoju tvorivosť i fantáziu. K danému štýlu účesu prispôsobovali aj líčenie modeliek. Hodnotiaca komisia…

Plán akcií na mesiac marec 2016

  2.- 3.marec 2016   Dni otvorených dverí / podľa rozpisu/ 7:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná:Mgr.Enikö Pogányová     2.- 3.marec 2016 Výstava výtvarnej súťaže Mladá móda /výtvarné práce žiakov ZŠ a SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec/ – v rámci DOD  B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová 8.marec 2016  Kadernícka…

Valentínska pošta

14. február je sviatok všetkých zamilovaných. Žiacka školská rada pripravila pre žiakov akciu s názvom „Valentínska pošta“. Všetky romantické duše mohli poslať cez valentínsku schránku vyznanie lásky či priateľstva komukoľvek z našej školy. Stačilo vymyslieť báseň, vytvoriť pekný odkaz alebo darček, napísať meno žiaka a triedu, komu bola tzv. „valentínka“ adresovaná. Srdiečkami vyzdobená škatuľa čakala na naplnenie odkazmi…

Súťaž STROJZRUČ v prvom ročníku

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila v dvoch fázach: 4. februára 2016 v Kráľovskom Chlmci /teoretická časť/ a 24. februára v areáli školy Čiernej nad Tisou /praktická časť/. V  kategórii autoopravár –  mechanik  súťaže sa  zúčastnilo 13 žiakov I.D triedy . Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej …

Komédia omylov

Tragédie a komédie W. Shakespeara už viac ako polstoročie zapĺňajú svetové javiská. Ich úspech  spočíva v nadčasovosti a v ich  dokonalosti. Veľký  úspech zožala košická Thália so svojím predstavením 12.februára 2016. V Komédii omylov sa odohrávajú smiešne, komické situácie, aktuálne aj dnes. Pozornosť púta klasická „neúplná rodina“. Dej sa odohráva v Efeze. V uliciach mesta sa prechádzajú dvaja cudzinci, Antipholus a jeho verný…

Súťaž rozprávkových bytostí v II.D triede

  Dňa 9.2.2016 do kaderníckeho salónu č.2 zavítali rozprávkové bytosti.  Šikovné ruky, kreativita a fantázia kaderníčok II.D triedy vytvorili známe postavy z ríše rozprávok  ako napríklad elegantnú a chladnú snehovú kráľovnú, ježibabu, zlú kráľovnú z rozprávky o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch, ktorá nezabudla doniesť ani otrávené červené jablčko, Vilmu Flinstonovú z doby kamennej a iných. Súťaž mala určené tieto kritériá: modelkami…

Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“

Odborná príprava mladých ľudí pre prax je náročná práca. Vzbudiť záujem o oblasť štúdia ako je účtovníctvo, vyžaduje využívať také metódy a formy vyučovania, ktoré priblížia žiakom reálnu ekonomickú prax. Cieľom previerky odbornej zručnosti  dňa 5. februára 2016 bolo formou súťaže zmerať si vedomosti a zručnosti z účtovania a odmeniť najúspešnejších účtovníkov tretieho ročníka obchodnej akadémie.   Na prvom…