Biela pastelka

V upršaný septembrový piatok sa v rámci charitatívnej činnosti naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie „Biela pastelka“. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom je „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok. Uskutočnila sa…

Medzibodrožský kultúrny festival 2015

Ako býva zvykom, aj v tomto roku sa uskutočnil v našom meste Medzibodrožský kultúrny festival v dňoch 16. – 18. septembra. Je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou mesta. Tento festival je z roka na rok príťažlivejší pre široký okruh ľudí, preto je dôležité, aby aj naša škola bola prítomná ako významný vzdelávací inštitút v Kráľovskom Chlmci. Znova boli prezentované vytvorené predmety našich…

MOSTY BEZ BARIÉR 2015

Akcia „Mosty bez bariér„ bola organizovaná 17.9.2015. Je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Hlavným organizátorom podujatia je Košický samosprávny kraj, koná sa v areáli školy SOŠ Pribeník. Cieľom tohto podujatia vždy bolo a bude stavať symbolické mosty medzi zdravými a handicapovanými ľuďmi. Miestom akcie bola škola, ktorá sídli v malebnom prostredí, v Pribeníku v historickom kaštieli…

VODA NAD ZLATO

Umelecká agentúra Amos nám 7. 9. 2015 prinášal moderný výchovný koncert. Environmentálny hudobno-vzdelávací program VODA NAD ZLATO priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu a…

Futbalový festival legiend 2015

Športové zápolenia sú puto, čo spája ľudí, ktoré napomáha vážiť si seba i vlastnosti iných, predovšetkým svojich súperov. Tieto ušľachtilé ideály ľudského správania, ktoré sú podmienené túžbou zmerať si svoje sily a hlavne prekonávať sa navzájom, sprevádzali futbalový festival legiend 6.septembra 2015 v Košiciach. Dôstojnosť celého podujatia svojou priamou účasťou podporili Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu, Mgr.…

Plán akcií na mesiac september 2015

2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec 4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/ B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová 4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/  14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Mária…

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

2. september už tradične znamená začiatok nových úloh, povinností a spoločnej práce pre študentov a pedagógov. Na školskom ihrisku SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci sa stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roku 2015/2016 . Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy, vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol…

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. 9. 2015 o 8:30  na školskom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8:00 hodine v triedach. Buďte dochvíľni a nezabudnite na slávnostné oblečenie.

Súťaž „Osobnosti vedy a techniky”

Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov bola vyhlásená súťaž „Osobnosti vedy a techniky”. Prácu žiakov koordinovala Mgr.Enikő Pogányová, vyučujúca fyziky. Úlohou žiakov II.A a B triedy odboru ME bolo spracovať životopis, prácu, vynálezy významných vedcov v podobe prezentácií. Žiaci v rámci krúžkovej činnosti alebo v rámci…