Súťaž Mladý murár 2015

Dňa 4.6.2015 na SOŠ Kukučínova 23, Košice sme boli svedkami V. ročníka súťaže Mladý murár. Súťažilo sa v murovaní z tehál Leiele na presnosť a dodržanie technologického postupu a bezpečnosti pri práci. Pri hodnotení práce súťažiaci boli aj teoreticky preskúšaní z vyhotovenej práce. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Našu školu sme reprezentovali s dvoma dvojčlennými družstvami v zložení: družstvo 1.   Viliam Ronto…

PREVIERKA ZRUČNOSTI V I.D

V kaderníckom salóne č.2 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 4.6.2015 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z praktickej časti. Medzi základné kritériá praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného…

Plán akcií na mesiac jún 2015

3.jún 2015   Súťaž: „Osobnosti vedy“ II.A – ME vjs   – Binó Erik; Eržin Miroslav, Muszka Marián, Tóth Dávid, Virág Vojtech II.B – ME vjm –   Bálint Andrej, Balog Bence, Csatlós Alexander, Hami Milán, Kaško Štefan, Kišš Gergő, Pásztor Dominik, Ryšavy Dávid, Mgr.Csatlósová Beáta, Mgr.Kázsmérová Katarína, Mgr.Šipošová Mária5-6.VH, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná:…

ROZLÚČKA 2015

Dňa 15. mája 2015 na školskom dvore znovu zazneli tóny piesne Gudeamus igitur.., naznačujúc, že sa schyľuje ku koncu ďalší školský rok, a my sa znovu lúčime. Hudba, krásne kytice, slávnostná nálada a aj slzy v očiach naznačili ukončenie štúdia žiakov IV. A a II. NŠ triedy. Pod modrou oblohou za krásneho počasia nastúpili na dvor so svojimi triednymi…

Netradičná hodina maďarskej literatúry

24. apríla tohto roku sa uskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Hosťami boli herci z košickej Thálie, Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád, ktorí pripravili zostrih z tvorby Illésa Gyulu.      Jeho tvorba je poznačená vzťahom k Maďarom samotným, zaoberá sa ich myslením, trápia ho ich problémy, vôbec existencia. Preto sa mohlo stať, že vedel napísať o veľkých činoch národa a zároveň…

Športový a poznávací zájazd v Sárospataku

Dobrí priatelia sú tí, ktorí navzájom poznajú svoje problémy a radosti a ktorí sa správajú k sebe ako rovný s rovným. V takomto duchu sa nesie spolupráca našej školy s partnerskou školou Vay Miklós Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku. Súčasťou tejto spolupráce sú rôzne mimoškolské aktivity, ktoré tieto školy medzi sebou realizujú. Začiatkom marca…

Deň Zeme

Každoročne si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Keby  každý z nás minimálne jeden deň v roku obetoval našej Zemi, hneď by sa nám žilo lepšie. Naša škola sa zapojila do projektu „Vyčistime si Slovensko“, pretože žiakom a pedagógom…

Beseda so športovým redaktorom a spisovateľom

Veľký prehľad z domáceho a medzinárodného futbalového diania zdobí teraz už bývalého športového redaktora denníka Új Szó Józsefa Gazdaga. Jeho vedomosti z tohto športového odvetvia a pútavé rozprávanie si hneď získali záujem žiakov a vyústili do plodnej besedy. Pre tam prítomných pedagógov tejto akcie, Mgr. Szabó Lovas Emőke a Mgr. Zoltána Jánošíka bolo zvlášť potešujúcou…

Plán akcií na mesiac máj 2015

    4.máj 2015 Strojzruč III. / III.D trieda, Ing.Ladislav Szabó, Bc Zoltán Rácz/   Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou   Zodpovedný: Ing.Ladislav Szabó     6.máj 2015   „Myslím ekonomicky“ – kvíz pre 5-členné družstvo žiakov 1. – 3. ročníka odboru OA, / Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Mária…

Na skle maľované

V Kultúrnom dome Kráľovskom Chlmci sa dňa 16. apríla 2015 konalo divadelné predstavenie Na skle maľované, ktorého sa zúčastnili študenti našej školy. Malá kočovná divadelná spoločnosť sa v roku 1996 rozhodla, že v predstaví Jánošíkov príbeh netradičnou formou – ako pásmo úspešných piesní z muzikálu- na doskách prešovského Divadla Jonáša Záborského. My ako diváci sme mali z predstavenia pekný…