Deň Zeme

Každoročne si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Keby  každý z nás minimálne jeden deň v roku obetoval našej Zemi, hneď by sa nám žilo lepšie. Naša škola sa zapojila do projektu „Vyčistime si Slovensko“, pretože žiakom a pedagógom…

Beseda so športovým redaktorom a spisovateľom

Veľký prehľad z domáceho a medzinárodného futbalového diania zdobí teraz už bývalého športového redaktora denníka Új Szó Józsefa Gazdaga. Jeho vedomosti z tohto športového odvetvia a pútavé rozprávanie si hneď získali záujem žiakov a vyústili do plodnej besedy. Pre tam prítomných pedagógov tejto akcie, Mgr. Szabó Lovas Emőke a Mgr. Zoltána Jánošíka bolo zvlášť potešujúcou…

Plán akcií na mesiac máj 2015

    4.máj 2015 Strojzruč III. / III.D trieda, Ing.Ladislav Szabó, Bc Zoltán Rácz/   Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou   Zodpovedný: Ing.Ladislav Szabó     6.máj 2015   „Myslím ekonomicky“ – kvíz pre 5-členné družstvo žiakov 1. – 3. ročníka odboru OA, / Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Mária…

Na skle maľované

V Kultúrnom dome Kráľovskom Chlmci sa dňa 16. apríla 2015 konalo divadelné predstavenie Na skle maľované, ktorého sa zúčastnili študenti našej školy. Malá kočovná divadelná spoločnosť sa v roku 1996 rozhodla, že v predstaví Jánošíkov príbeh netradičnou formou – ako pásmo úspešných piesní z muzikálu- na doskách prešovského Divadla Jonáša Záborského. My ako diváci sme mali z predstavenia pekný…

Poznaj slovenskú reč

Dňa 16. 4. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Našu školu reprezentoval Nagy Sándor, žiak III.B triedy. Súťažilo sa v budove CVČ Domino v Košiciach. Žiaci sa mali preukázať v troch disciplínach. V prvej časti súťaže mali žiaci podrobne a precízne reprodukovať populárno-náučný text s názvom: Bude na mesiaci elektráreň? V rámci druhej časti súťaže mali žiaci za…

KLOKAN – Medzinárodná matematická súťaž

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN sa organizuje pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizácia Talentída, n. o. Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom. Všetci…

Vráťme knihy do škôl

Od 15. 10. 2014 do 15. 02. 2015 mali žiaci stredných škôl možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom: Vráťme knihy do škôl. Súťaž bola organizovaná online kníhkupectvom ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar už štvrtý rok. Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám. Do súťaže…

Previerka zručnosti OA “Mladý účtovník”

Žiačky 4. ročníka obchodnej akadémie si mali možnosť preveriť odbornú pripravenosť na poslednú praktickú skúšku, ktorá ich čaká z účtovníctva na tejto škole. Mali za úlohu riešiť súvislé účtovné prípady. Najlepšiu zručnosť v účtovaní preukázala žiačka Klaudia Világiová, umiestnila sa na 1. mieste. Tab.: Poradie úspešnosti Priezvisko a meno Poradie umiestnenia Világiová Klaudia 1. Ethelyiová Evelína 2.…

Súťaž v písaní na stroji

Súťaž v písaní na stroji Dňa 21. 4. 2015 sa uskutočnila súťaž v písaní na PC pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Žiaci absolvovali súťaž v dvoch disciplínach: disciplína: Odpis textu na presnosť disciplína: Minútové odpisy Pri určovaní poradia v odpise textu na presnosť a minútové odpisy bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov…

Obvodné a krajské kolo 37. ročníka súťaže SOČ

Obvodné kolo 37. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 26.3.2015 na Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže. Našu školu reprezentovali Nikola Gabódová a Diana Pekáriková v odbore…