6. ROČNÍK ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MEDZIBODROŽIA PRE ŽIAKOV ZŠ, 13.6.2014

Medzi udalosti, ktoré v dnešnom svete bývajú s najväčším počtom mladých ľudí nesporne patria športové stretnutia. Šport a športové súťaže musia zohrávať čoraz väčšiu úlohu v živote dospievajúceho mladého človeka, pretože technické vymoženosti posledných desaťročí značne podmieňujú záujem tejto generácie, a preto aktívny pohyb zostáva čoraz viac v ústraní. Veď o pozitívach pohybu a tým…

Živé šachy v Kráľovskom Chlmci

     Nedeľné popoludnie 1. júna bolo v Kráľovskom Chlmci obohatené programom, ktorý predstavili študenti našej školy. Na námestie vypochodovali v dobovom oblečení, bieli a čierni. Na veľkej šachovnici sa rozpútal zápas, ktorý viedli dvaja aktéri – primátor mesta Mgr. Jozef Balog a riaditeľ školy Ing. Ivan Beňo. Táto udalosť sa uskutočnila pri príležitosti 800. výročia prvej zmienky o meste…

Súťaž STROJZRUČ 3

Súťaž sa uskutočnila 19.05.2014 v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Zúčastnila sa 3.D trieda – autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Čas na vypracovanie testu bol 45 minút. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby alternátora a z odstránenia chýb,…

Rozlúčka so štvrtákmi

„Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí, pred nami je veľký svet. Možno schytáme pár modrín, no radšej, než sa za ruku nechať viesť.“ Veru, hniezdo je prázdne, vyletelo 21 študentov z bezpečných múrov školy, ktoré ich chránili štyri roky. Ani nie tak…

Súťaž v písaní na stroji – 2. kolo

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže v písaní na PC. Súťaž v písaní na PC prebiehala v dvoch častiach a to zvlášť pre žiakov 2. a 3. ročníka a zvlášť pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.   Žiaci 1. ročníka absolvovali súťaž v dvoch kategóriách: – odpis textu na presnosť, – minútové odpisy, Pri určovaní poradia v odpise…

Exkurzia na  bioplynovú stanicu

Žiaci II.A a B triedy odboru mechanik elektrotechnik dňa 22.5.2014 navštívili bioplynovú stanicu v Kráľovskom Chlmci, kde bioplyn využívajú na výrobu elektrickej energie. Vyrazili sme zo školy, cesta nám pešo trvala približne 35 minút. Po príchode sme aj hneď začali s prehliadkou stanice. Prvé, čo sme zbadali, boli obrovské nádrže, v ktorých sa biomasa rozkladá a vzniká plyn metán. Pomocou…

Previerka zručnosti v kaderníckom salóne

V kaderníckom salóne 1 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 3.6.2014 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiačky písali postupy jednotlivých pracovných činností na základe zadaných úloh. Medzi základné kritéria praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava…

Mladý stavbár 2014

Dňa 21. mája 2014 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice zorganizovala už štvrtý ročník súťaže zručnosti “Mladý stavbár”. Zúčastnilo sa jej sedem družstiev zo Stredných odborných škôl v Ostrave, v Revúcej, v Spišskej Novej Vsi, v Dobšinej, v Bardejove, v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. Spoluorganizátorom súťaže bola firma Wienerberger – Slovenské tehelne, spol. s r.…

Plán akcií na mesiac jún 2014

         3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/ Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová 6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API – SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria 9.jún…