Vráťme knihy do škôl

Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc! Vráťme knihy do škôl je názov súťaže, ktorú organizuje pravidelne už od roku 2011 online  kníhkupectvo ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Súťaž prebieha každý rok v zimných mesiacoch, tento rok od 20. 12. 2013 do 23.3.2014. Zapojiť sa môže každý…

Halový futbalový turnaj

Obvodové kolo v halovom futbalovom turnaji pre chlapcov stredných škôl v rámci KSK sa uskutočnilo 27. marca 2014 v súlade s plánom dlhodobých športových súťaží. Z poverenia KSK organizáciou turnaja bolo poverené Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Okrem organizátora a našej školy sa spomínaného turnaja zúčastnili aj SOŠ Veľké Kapušany a Gymnázium Veľké Kapušany. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým, teda…

Plán akcií na mesiac apríl 2014

  2.-4. apríl 2014 Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.) 3dní ,SOŠ NITRA Zodpovedná: Ing. Eva Vassová   4. apríl 2014 Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl 09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 4.…

22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch. Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje…

Dni otvorených dverí

Vieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom…

VALENTÍNSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2014

Šport je fenomén, ktorý sa priamo alebo nepriamo týka veľkej väčšiny z nás. Aj to je dôvod, prečo by tento fenomén nemal zostať na periférii nášho záujmu. Šport je významný prostriedok na zbližovanie ľudí, veď šport máme obrazne povedané „na tanieri“, stačí ho len brať a rozdávať ďalej. Takýmto naším prostriedkom rozdávania radosti je Valentínsky volejbalový turnaj,…

Plán akcií na mesiac marec 2014

  Od  03. –  07. marca  2014 Jarné prázdniny   13.-14.marec 2014 Dni otvorených dverí 8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Enikő Pogányová   14.marec 2014 Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert…

STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s…

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom…