STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s…

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom…

Súťaž v písaní na stroji – skúška zručnosti

Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia. Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej 18 žiakov z 2. – 4. ročníka. Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach:  I. – odpis textu na presnosť,     – minútové odpisy, II.- odpis…

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 36. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.    Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 27. marca 2014, krajské kolo sa uskutoční v SOŠ Košice dňa 3.4.2014. Celoštátne kolo zorganizuje SOŠ Stará Ľubovňa v dňoch…

Súťaž „Najlepší účtovník“

Súťaž „Najlepší účtovník“   Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva.   Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy.    Poradie…

Pohyb a pobyt v prírode

Pohyb a pobyt v prírode V dňoch 27.-30. januára 2014 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode, spestrený turistickými pochodmi. Mrazivé počasie a zasnežená zimná príroda znásobovali fyzické zaťaženie každého výcvikového dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila…

Pravopisná súťaž

      Na deň svätého Valentína sa na pôde našej školy konala Pravopisná súťaž pre študentov študijného odboru. Zúčastnili sa jej žiaci z tried so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Súťažiaci  boli rozdelení do dvoch skupín na základe  vyučovacieho jazyka. V prvej časti mali v texte dopĺňať jotu a ypsilon, čiarky vo vetách; v druhej časti vypracovali test, v ktorom si preverili svoje…

Módne účesy

Módne účesy  Na škole SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec v priebehu mesiaca  január prebiehala výtvarná súťaž s tematikou  „Módne účesy“, ktorú vyhlásila predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety. Do tejto súťaže sa zapojilo takmer  40 žiakov študujúci v odbore kaderník a vlasová kozmetika. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k tvorivosti, kreativite a rozvíjať u nich fantáziu a estetické cítenie. Odborná komisia hodnotila…

Netradičná hodina maďarskej literatúry

     „Kto po maďarsky vysloví slovo básnik,  myslí predovšetkým na Petőfiho. Odkedy vstúpil do literatúry, je v nej neustále prítomný. (…) Kritiky, články, štúdie, ktoré sa o ňom popísali, by mohli zaplniť  knižnicu a v každej dobe prinášajú pri pohľade na tradície niečo nové. (…) Nedá sa po maďarsky žiť bez toho, aby sme nepoznali Petőfiho. Je to  najznámejší…

Zelená stužka – symbol nádeje

Zelená stužka – symbol nádeje 17. január sa stal pre IV.A výnimočným dňom, lebo o 15:00 sa v budove  našej školy pripínali študentom zelené stužky, symboly budúcich maturantov. Slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci, učitelia i priatelia.  Po privítaní všetkých  sa začala oficiálna časť slávnosti. Vypočuli sme si dojemné prejavy, pri ktorých sme si uvedomili vážnosť situácie. Triedny učiteľ,…