Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové kolo ročník Dňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo…

Exkurzia do Slovenského technického múzea

Exkurzia do Slovenského technického múzea V rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia. Program pozostával z dvoch častí: Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“ Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si…

EXPERT GENIALITY SHOW

Celoslovenská vedomostná súťaž – EXPERT GENIALITY SHOW Študenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 04.12.2013 už siedmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI.  Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), Svetobežník (fyzická geografia,…

Súťaž v odbore kaderník

Súťaž v odbore kaderník Ako každý rok , aj toho roku  sa uskutočnila odborná súťaž odboru kaderník dňa 22. 11. 2013.  Súťaže sa zúčastnili naše kaderníčky. Svoje vedomosti dokazovali v štyroch disciplínach:  –          svadobný účes, –          účes jeseň – zima, –           medzinárodný účes –           účes Budúcnosť.  Po skončení súťaže nasledovala prehliadka účesov, na ktorej sa…

Mikuláš na našej škole

Mikuláš na našej škole V piatok 6.12.2013 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami . Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky…

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 2013 2. december 2013 Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ 10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 2.-13. december 2013 Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová Valéria…

Krásny deň v Košiciach

Krásny deň v Košiciach Dňa 29.11.2013 (piatok) sme so žiakmi III. A a III. B triedy uskutočnili exkurziu do krajského mesta – do Košíc. Prvým naším cieľom bolo navštíviť Planetárium pri STM, kde žiaci mali možnosť názorne si pozrieť našu oblohu s hviezdami, planétami a ostatné nebeské telesá, pomocou prístroja planetária. Žiaci si pozreli aj vystavené exponáty optických prístrojov. Druhým…

STROJZRUČ 2

 Súťaž  autoopravárov – STROJZRUČ 2 Súťaž sa uskutočnila 22.11.2013 a 25.11.2013 na teoretickom vyučovaní v Kráľovskom Chlmci a v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci II. C a II. E triedy učebného odboru autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1…

Deň študentstva

Takto sme my oslávili medzinárodný Deň študentstva Dňa 15. novembra 2013 v piatok pri príležitosti osláv Dňa študentstva pripravila žiacka školská rada pre všetkých našich študentov krátky, ale bohatý a zaujímavý program. V úvode členka žiackej školskej rady predviedla krátku prezentáciu a exkurz do  histórie  vzniku Dňa študentstva. Po prezentácii nasledoval náučný film s názvom „Cesta ku šťastiu“.…

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil dňa 19. novembra 2013 v telocvični na pracovisku v Čiernej nad Tisou. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov, ktorí sa rozdelili do 5 skupín (A – E). V každej skupine boli štyria žiaci. V jednotlivých skupinách prebiehali súťaže podľa systému – každý s každým. Na základe odohratých zápasov sa určila dvojica najúspešnejších súťažiacich jednotlivých…